X2yh2S.jpg
นายอำเภอไชยปราการ สั่งเร่งหาทางช่วยชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือในในพื้นที่บ้านดอยเวียง ต.ศรีดงเย็น หลังถูกตัดขาดเหตุจากน้ำป่าดินสไลด์ ทำให้เส้นทางเข้าออกพื้นที่ไม่สามารถใช้การได้
X2ykyn.jpg
X2y9Tg.jpg
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านดอยเวียง ต.ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการจังหวัดชียงใหม่ กว่า 100 หลัคาเรือน ยังถูกตัดขาดจากสถานการณ์น้ำป่า และดินสไลด์ หลังจากเมื่อคืนวันที่ 8 สิงหาคมได้มีพายุฝนพัดถล่มในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่องก็ส่งผลทำให้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลาก และมีดินสไลด์ รวมถึงดินทรุดตัว มีเศษไม้ ท่อนซุง หินก้อนใหญ่ ขวางถนน มากกว่า 19 จุด ปิดเส้นทางคมนาคมถนนเดินทางเข้าหย่อมบ้านดอยเวียง ม.18(บ้านเวียงผาพัฒนา) ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ ส่งผลทำให้ชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือน ไม่สามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ ทำให้ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ซึ่งชาวบ้านต้องเดินเท้าไป-กลับ ใช้เวลากว่า 7 ชั่วโมง จึงจะสามารถเดินทางเข้าออกได้X2yTlW.jpg
X2ytv2.jpg
โดยล่าสุดทางด้าน นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ติดตามการช่วยเหลือเพื่อเปิดเส้นทางคมนาคมถนนเดินทาง พร้อมทั้งหาแนวทางบรรเทาความเดือนร้อนด้านอุปโภคบริโภค โดยในวันนี้่จะได้มีการใช้กำลังพลทหาร และอาสาสมัคร จำนวน 100 นายในการเดินเท้าเพื่อลำเลียงถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย
X2y1B1.jpg
X2yKUy.jpg
X2yZ8D.jpg
นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาเป็นประจำตามนัดหมาย เช่น กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้รับยาจิตเวช ทาง รพ.สต.บ้านร้องธาร จะได้จัดยาไปพร้อมกับการลำเลียงถุงยังชีพ โดยให้ อสม. ในพื้นที่นำไปส่งมอบให้ผู้ป่วย ทั้งนี้ยังได้มีการเร่งให้เครื่องจักรกล ซ่อมแซมถนนให้สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติโดยเร็ว