b635ccafd5dd38babe3b2709ddbda072.jpg
ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ลงพื้นที่จับกุมแม่เล้าและช่วยเหลือหญิงสาวเหยื่อค้าประวณี อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่อำเภอดอยหล่อ หลังศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ได้รับการร้องเรียนจากมูลนิธิเอกชน
db19cf21283ccca030031b1606f1fd96.jpg
นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ค่ำวานนี้ (18 พ.ค. 65) เวลา 23.00 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำโดยนายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยนางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ เข้าจับกุมแม่เล้าและช่วยเหลือหญิงสาวเหยื่อค้าประเวณี ที่ร้านครัวอิมครีม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 0a7a7882ffcebadbe14ace58504d2499.jpg
ด้วย ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ได้รับการร้องเรียนจากมูลนิธิเอกชนว่ามีสถานบริการแอบแฝงลักลอบค้าประเวณีเด็กและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยขณะเข้าตรวจสอบพบพนักงานหญิงบริการอยู่ภายในร้านกับลูกค้าจำนวน 9 คน และพบพนักงานหญิงบริการบางส่วนกำลังออกไปเพื่อให้บริการทางเพศกับลูกค้า พนักงานฝ่ายปกครองได้ตรวจสอบอายุของหญิงบริการทุกคนพบว่า มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 2 คน จึงได้ส่งไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 9b3367034a91cd161e870fce9015b121.jpg
adedca228caa40d4ccf57415f6953caf.jpg
สำหรับผู้กระทำความผิดได้จับกุมในฐานความผิด เป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณี, เป็นผู้ดูแลสถานค้าประเวณี, ชักจูง ส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร, เป็นนายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นลูกจ้าง โดยไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงาน และเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมนำตัวผู้ถูกจับส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย8f88da16143b4d96b126d38b3a3ba56d.jpg
6cab4d390b754e4e2d134fef36f23e6b.jpg
ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้ทำการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลการกระทำความผิด นำผู้กระทำความผิดมาลงโทษและคุ้มครองผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ต่อไป