vwSQqb.jpg
ชุมชนวัดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานประเพณียี่เป็งของชาวเชียงใหม่ กับงาน “ล่องเรือ กิ๋นข้าวซอย ลอยกระทง” ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2565 เปิดประสบการณ์สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ร่วมทำบุญ ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำปิง ชิมข้าวซอยอาหารพื้นเมืองลือชื่อ และร่วมสืบสานประเพณีญี่เป็งหรือลอยกระทงของชาวล้านนา
vwSiG9.jpg
vwS57a.jpg
vwSEgq.jpg
เข้าสู่ช่วงของงานประเพณีสำคัญของชาวล้านนา และชาวเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ อีกงานหนึ่งคืองานประเพณียี่เป็ง หรืองานลอยกระทงของชาวล้านนา ซึ่งตอนนี้หลายแห่งเริ่มเตรียมการจัดงานไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวให้ประชาชนได้เตรียมตัวที่จะวางแผนในการเดินทางมาท่องเที่ยว ล่วงหน้า
vwSbF8.jpg
vwSltR.jpg
vwSoo0.jpg
vwSDGu.jpg
อย่างที่ ชุมชนวัดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการเตรียมจัดงาน ประเพณียี่เป็งประจำปี 2565 กันแล้ว ทั้งการเตรียมพร้อมเรื่องสถานที่หลังจากที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ชุมชนก็ได้ปรับปรุงสถานที่ริมแม่น้ำปิงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณียี่เป็ง ทั้งท่าน้ำ และลานกิจกรรม โดยในปีนี้ คณะกรรมการวัดขะจาว ขอเชิญทุกท่านย้อนวันวาน ตามวิถีชาวพุทธในงาน “ล่องเรือ กิ๋นข้าวซอย ลอยกระทง” ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณท่าน้ำ วัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่vwSPfZ.jpg
vwSsqI.jpg
vwSuSt.jpg
vwS6ge.jpg
กิจกรรมจะเริ่มจาก ไหว้พระบนวิหารวัดขะจาวและฟังธรรม เรื่อง “ประทีบ 4 สาย” ถวายโคม และจุดผางประทีบบริเวณรอบพระธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต่อด้วยแอ่วกาดหมั้ว เล่นสอยดาว เลือกซื้อ กระทงที่ถูกใจ ก่อนลงเรือเพื่อรับประทานข้าวซอยสูตรดั้งเดิมของเชียงใหม่ จากนั้นจะได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพ สองฝั่งลำน้ำปีงในบรรย ากาศประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ตั้งแต่ท่าน้ำวัดขะจาวไปจนถึงบริเวณหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่vwSnCl.jpg
vwSrIk.jpg
vwSHtv.jpg
vwSVoE.jpg
งาน “ล่องเรือ กิ้นข้าวซอย ลอยกระทง” จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณียี่เป็งของชาวฟ้าฮ่าม ซึ่งอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงมาแต่โบราณ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง “ข้าวซอย” ฟ้าฮ่าม แหล่งรวมร้านข้าวชอย เจ้าอร่อยเลื่องชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ รายได้จากการจัดงานในครั้งนี้จะได้นำไปสบทบทุนบูรณะ พระธาตุวัดขะจาว ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 196 ปี สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสำรองที่นั่ง เพื่อล่องเรือสัมผัสกับสุดยอดประสบการณ์ล้ำค่าที่หาได้ในโอกาสเดียวที่แม่หลวงออย หมายเลขโทรศัพท์ 08 6915 3225