m6JvR2.jpg
m6JJMy.jpg
m6Je1D.jpg
แม่ญิงงามเจียงใหม่ กว่า 500 คน ตั้งแต่4 ขวบ จนวัยแม่อุ๊ย แต่งชุดพื้นเมืองทัดดอกเอื้อง เป็นช่างฟ้อนร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ ในพิธี ยอสวย ไหว้สา พระยามังราย ในโอกาสสร้างเมืองเชียงใหม่ครบ 727 ปี และงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่
m6JmA9.jpg
m6JyLJ.jpg
m6JIkb.jpg
m6JMOf.jpg
m6LWXa.jpg
ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 727 ปีเมืองเชียงใหม่แล้ว เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ จัดงานยอสวย ไหว้สา พระยาเม็งราย m6L0zq.jpg
m6L7xz.jpg
m6LS68.jpg
m6LzWR.jpg
m6L4K0.jpg
ได้มีการจัดพิธียอสวยไหว้สา พระญามังราย โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พาครอบครัวมาได้แต่งกายในชุดพื้นเมือง มาเข้าร่วมพิธี ซึ่งเครือข่ายชุมชนรักษ์เมืองเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 12 เมษายนของทุกปี ถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งยังเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวที่ได้เข้ามาสักการะให้มีความปลอดภัยมีความสุขในช่วงเทศกาลงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ m6LNAu.jpg
m6LBeZ.jpg
m6LhkI.jpg
m6LkOP.jpg
m6L3at.jpg
โดยมีขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะตามประเพณีล้านนาทั้งหมกสุ่มมากเป็ง และขบวนวัฒนธรรม ทั้งขบวนช่างฟ้อนกว่า 500 คน อายุตั้งแต่ 4 ขวบจนถึงผู้สูงวัยอายุกว่า 80 ปี แต่งกายชุดพื้นเมืองทัดดอกเอื้องที่ผม สวมชุดพื้นเมืองร่วมเป็นจ้างฟ้อง หรือช่างฟ้องเล็บมาร่วมฟ้อนบวงสรวงในครั้งนี้ โดยขบวนแห่เครื่องสักการะมายังลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ก่อนที่จะทำพิธีถวายพวงมาลา และเครื่องบวงสรวงสักการะดวงพระวิญญาณกษัตริย์ผู้สร้างและสถาปนาเมืองเชียงใหม่ โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีจำนวนมากm6LTze.jpg
m6Ltxl.jpg
m6Lwnk.jpg
m6LKWv.jpg
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์บูรพกษัติรย์ ทั้ง 3 พระองค์ ผู้สร้างเวียงเชียงใหม่ คือ พญามังราย พญางำเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ร่วมกันสร้างบ้านแปงเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ที่สืบทอดมาจนเป็นเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมอธิษฐานขอพรให้การจัดงานเฉลิมฉลองสถาปนาเมืองเชียงใหม่ครบ 727 ปี และงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ดำเนินไปด้วยความสำเร็จเรียบร้อย