X6hciQ.jpg
บรรยากาศจำหน่ายดอกมะลิวันแม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ยังไม่คึกคักเนื่องจากราคาดอกมะลิปรับสูงขึ้นเกือบ 200 เปอร์เซ็นต์จากกิโลกรัมละ 300-400 ขึ้นมาเป็น 1000 บาท เกษตรกรอ้างว่าแหล่งปลูกในพื้นที่ภาคกลางเจอฝนตกหนักกับโรคระบาดทำให้ดอกมะลิได้ผลผลิตน้อย
X6hguS.jpg
X6hiIn.jpg
X6hxwg.jpg
ที่ตลาดต้นลำไยตลาดค้าปลีกและส่งดอกไม้สดแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ บรรยากาศการซื้อขายดอกมะลิ ก่อนวันแม่ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ยังไม่คึกคักเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเพราะว่ายังเป็นวันทำงาน และหลายคนอาจจะวางแผนมาซื้อตอนค่ำหรือในวันแม่พรุ่งนี้ 12 สิงหาคม แต่ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าดอกมะลิเองต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ปีนี้ดอกมะลิแพงขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าปกติช่วงวันแม่จะมีการปรับราคาขึ้นเกือบเท่าตัวในทุกๆปีแล้ว แต่พบว่าในปีนี้ราคาดอกมะลิปรับสูงขึ้นเกือบ 200 เปอร์เซ็นต์ หรือเกือบ 2 เท่าตัว
X6hjY9.jpg
X6hliJ.jpgX6houb.jpg
นายเสฏวุฒิ ธิมูล เข้าของร้านน้อยมะลิมาลัย บอกว่าปีนี้ราคาดอกมะลิที่ซื้อมาเป็นกิโลปรับขึ้นจากกิโลกรัมละ 300-400 บาท ขึ้นมาเป็น 1,000-1,200 บาทแล้ว ปรับขึ้นมาได้ 2-3 วันแล้ว เป็นช่วงที่ดอกมะลิมีความต้องการของตลาดสูง ประกอบกับปีนี้ได้รับแจ้งจากเกษตรกรว่าพื้นที่ปลูกมะลิในภาคกลาง ทั้งจังหวัดนครสวรรค์ และกำแพงเพชร แหล่งปลูกมะลิใหญ่ที่สุดของประเทศ พบว่าประสบกับปัญหาฝนตกชุกทำให้ดอกเสียหาย ซึ่งดอกมะลิไม่ชอบน้ำฝนมากในช่วงของการเก็บเกี่ยว ก็ส่งผลให้ผลผลิตปีนี้ออกมาน้อยประกอบกับฝนที่พาหนอน และโรคมาด้วยก็ยิ่งทำให้ปริมาณของดอกมาลิและคุณภาพที่ได้ไม่ดีเท่าปีก่อนๆ จึงมีการปรับราคาสูงขึ้นกว่าปีก่อนๆด้วย ทำให้ราคาหน้าร้านตอนนี้ก็ต้องขยับราคาขึ้นมา 2-3 เท่าตัว โดยพวงมาลัยดอกมะลิแบบเส้นจากราคาเส้นละ 3 บาทปรับขึ้นมาเป็น 8 บาท มาลัยกร พวงเล็กจากเคยขาย 30 บาทขึ้นมาเป็น 70 บาท และใหญ่สุดจากราคา 100 บาทปีนี้ต้องขยับมาขาย 200 บาท
X6hQDW.jpg
X6hE5y.jpg
X6hOVD.jpg
ส่วนบรรยากาศการซื้อขายวันนี้ช่วงเช้ายังไม่คึกคัก ยังเป็นวันทำงานอยู่คาดว่าจะคึกคักในช่วงค่ำหรือช่วงกลางคืนหวังไว้ว่าหากฝนไม่ตกลงมาก็อาจจะพอขายได้ รวมทั้งในวันพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าหลายคนยังรักษาวัฒนธดรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยไว้ แม้ดอกจะแพงอาจจะต้องปรับมาซื้อตามกำลังเงินในกระเป่าจากพวงใหญ่ก็จะซื้อพวงเล็กลงเพื่อนำไปกราบแม่แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน