9236232489c4c5e48b9c90162e1d6462.jpg
ดอกลมแล้งหรือต้นราชพฤกษ์ หรือต้นดอกคูน รอบเมืองเชียงใหม่แบ่งบานเป็นสีเหลืองอร่ามสวยงาม เป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรืองานสงกรานต์ของชาวเชียงใหม่ ที่ครอบครัวจะได้เดินทางกลับมาพร้อมหน้าดอกลมแล้งเบ่งบานสวยงามทำให้ตัวเมืองเชียงใหม่เหมือนถูกตกแต่งไปด้วยดอกไม้สีเหลือง
a8d6d5ffb2185be2bddc6c195d3808a4.jpg
890cfa9c32790010dd2d16fdfb9b0385.jpg
f7d8277f3df9ebf8c301cf88992973b9.jpg
เข้าสู่ช่วงของเทศกาลแห่งความสุขของชาวไทยงานเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ชาวล้านนาหรือชาวภาคเหนือก็จะมีประเพณีปี๋ใหม่เมือง ซึ่งเชียงใหม่เองก็เริ่มมีกิจกรรมต้อนรับบรรยากาศของประเพณีปี๋ใหม่เมืองแล้ว และในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีอายุครบ 726 ปี ของการก่อร่างสร้างเมือง นอกจากบรรยากาศของงานประเพณีที่กำลังจะมีขึ้นแล้ว สีสันความวยงามของฤดูแล้งก็เป็นใจกับบรรดาดอกไม้หน้าแล้งที่พากันเบ่งบานสวยงามต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขที่คนเชียงใหม่จะได้กลับบ้านมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับครอบครัว เมื่อเห็นดอกลมแล้งที่ชาวเหนือใช้เรียก ดอกราชพฤกษ์ หรือดอกคูน เบ่งบานก็เป็นสัญลัษณ์ถึงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวกลับมาอีกครั้ง4ad4523b1db866d954c32dc6097364ba.jpg
8d5d68d394d10b5f3969f76f56682095.jpg
c02f3b362bdcf6145c0e4397e23f1b9c.jpg
ดอกลมแล้งสีเหลืองอร่ามสดใสเริ่มเบ่งบานสวยงามไปทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ กำแพงเมืองโบราณ ที่มีการปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้เป็นแนวยาวหลายจุด โดยเฉพาะทางด้านทิศเหนือของเมืองช่วงของแจ่งหัวริน ไปจนถึงแจ่งศรีภูมิ ตอนนี้ดอกลมแล้งบานสะพรั่งสวยงาม ควบคู่ไปกับความสวยงามของกำแพงเมืองโบราณ และคูเมืองน้ำด้านนอกกำแพง ทำให้ชาวเชียงใหม่เองก็อดใจไม่ไหวที่จะออกมาถ่ายภาพความสวยงามไว้อวดกัน7e3cf6bd6a624302d64d48bb9cdc3e51.jpg
3ababb18d3e1222fe44504f97c193aef.jpg
92ba19f6a7a0f6f9040bdbb3bafeb6ae.jpg
ดอกลมแล้งที่เบ่งบานสวยงามในช่วงนี้ก็ถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างที่จะเริ่มงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรืองานสงกรานต์ของชาวเชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้เช้า(12เมษา65) ของงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 726 ปีเมืองเชียงใหม่ที่บริเวณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ก่อนที่จะมีพิธีบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ พิธีเปิดงานวันสังขารล่อง ที่คลองแม่ข่า พิธีอัญเชิญน้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมือง 7260 ขวด จากข่วงประตูท่าแพมายังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ รวมทั้งพิธีสรงน้ำพระเสตังคมณี และพระศิลา ที่วัดเชียงมั่น โดยในปีนี้ยังเน้นย้ำงดกิจกรรมการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในพื้นที่สาธารณะ ห้ามประแป้ง ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพื้นที่สาธารณะทุกแห่ง