b74493abd868d20b7b97e702e11d07af.jpg
“ดอยอินทนนท์”หนาวเย็นลงต่อเนื่อง อุณหภูมิต่ำสุดเหลือ 7 องศาเซลเซียส พร้อมเผยวิวสุดสวย“กิ่วแม่ปาน”ทะเลหมอกขาวทอดยาวสุดลูกหูลูกตา เตรียมเปิดท่องเที่ยว 10 พ.ย.64 นี้ 19cf928fddb9da6b53a9bda3960adca0.jpg
7aeb25bec7efa46a950b8c8241e27cf0.jpg
18d16c579ca43f14e0ce5139e2a7d8f3.jpg
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ภาพบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามช่วงเช้าวันนี้ เป็นภาพทะเลหมอกและปุยเมฆที่ลอยอยู่เหนือแนวภูเขา ในขณะที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นที่ขอบฟ้ายามเช้า โดยเฉพาะทะเลหมอกสีขาวที่ทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตาระหว่างเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ท่ามกลางความเงียบสงบและอากาศที่เริ่มหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องของช่วงต้นฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 7 องศาเซลเซียส ที่ยอดดอยอินนนท์ และ 8 องศาเซลเซียส ที่กิ่วแม่ปาน45b4f0c35b6434ae6f4b21e2acea33f8.jpgeef98acd475e18222efba90ea254be78.jpg
fdcd918fdf2a20d4d7b6c79b2f58f471.jpg
8aa75f1c702afef418bab87640126b27.jpg
ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เตรียมเริ่มเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานฯ อีกครั้งในวันที่ 10 พ.ย.64 นี้ หลังจากที่ปิดการท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม และปิดต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เบื้องต้นกำหนดว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเข้าท่องเที่ยวต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือ 1 เข็ม ตามเกณฑ์ของสาธารณสุข โดยหากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้องมีเอกสารการตรวจเชื้อโควิด-19ด้วยวิธี RT-PCRหรือผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK อย่างน้อย 30นาที แต่ไม่เกิน72ชั่วโมง739f1a0b240dc94fc2a2041429f53510.jpg776293948462fea657eab00d04138f19.jpg
47ef84050aaccccb840627889a4dfd5c.jpg
576dbff688aa3b8e808a47201d9f6757.jpg
ขณะเดียวกันในเบื้องต้นกำหนดที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวไว้ไม่เกิน 2,000 คน โดยเน้นให้จองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น Que-Q ในสัดส่วน 70% และอีก 30% จะเป็นการเปิดให้นักท่องเที่ยว Walk In และจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาไว้ไม่เกินจุดละ 50 คน โดยระหว่างที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานฯ นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัย และการหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์