aVJaPS.jpg
ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอกัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ จนเกิดดินสไลด์ปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน ส่วนที่ดอยม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมเกิดดินสไลด์ลงมาปิดเส้นทางและยังทับใส่คนขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์มาตามเส้นทางได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
aVJVWV.jpg
aVJXKQ.jpg
aVJpen.jpg
วันนี้ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ทาง นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสว่างชัย ศิลป์มิตรภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง และ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา ตรวจสอบเส้นทางระหว่าง สาย หมู่ที่ 7 บ้านเสาแดง-หมู่ที่ 1 บ้านขุนแม่รวม ที่ได้รับความเสียหายจากดินสไลด์ ปิดเส้นทางเข้า-ออก หมู่บ้าน ทำใหญ่ราษฎรในพื้นที่ บ้านขุนแม่รวม ไม่สามารถใช้ รถจักรยานยนต์/รถยนต์สัญจร ไป-มา สาเหตุเนื่องจาก ตลอดช่วง 2-3วันที่ผ่านมามีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และช่วงคืนที่ผ่านมา ได้เกิดดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายแห่ง รวมถึงสไลด์ทับเสาไฟฟ้าล้มทับต้นไม้ ทำให้ไฟฟ้าดับตลอดทั้งคืนที่ผ่าน ทำให้นักเรียนในหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างสอบ ไม่สามารถขาดเรียนได้ ต้องเดินเท้าไปเรียนในหมู่บ้านใกล้เคียง สำหรับการให้ความช่วยเหลือ อบต.แจ่มหลวง ได้นำเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ที่ล้มปิดเส้นทาง และนำรถแม็คโครขนาดเล็ก จำนวน 2 คัน เปิดเส้นทางเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ สัญจรไปมาได้aVJLa2.jpg
aVJJbW.jpg
aVJyxy.jpg
ในส่วนของนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอกัลยาณิวัฒนา มี 3 ตำบล 22 หมู่บ้าน ที่ผ่านมาอำเภอได้รับสบกับภัยธรรมชาติหลายครั้ง ทั้งวาตภัย อุทกภัย และช่วงหลายวันมาที่ได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายหมู่บ้าน ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เช่น ตำบลแม่แดด นาข้าวถูกน้ำป่า ท่วมเสียหายหลายราย รวนถึงบ่อปลา สระเก็บน้ำของชาวบ้าน และ มีสะพาน ในพื้นที่ ตำบลบ้านจันทร์ ได้รับความเสียหาย จำนวน 1 แห่ง พร้อมนี้ อำเภอได้แจ้งทุกส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และหากมีเหตุการณ์ให้รายงานอำเภอทราบทันที เพื่อประสานบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนต่อไป
aVJm41.jpg
aVJFnD.jpg
aVLWKJ.jpg
aVJMd9.jpg
aVLdPb.jpg
ส่วนที่ม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีรายงานว่าได้เกิดดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางถนนทางขึ้นม่อนแจ่ม ตรงข้ามน้ำดื่มออร่า ตำบลโป่งแยง และในช่วงที่เกิดดินสไลด์มีชาวบ้านขับขี่รถจักรยานยนต์มาพอดีจึงถูกดินสไลด์ทับรถจักรยานยนต์และตัวคนขี่ไปครึ่งตัว แต่โชคดีที่มีชาวบ้านช่วยกันดึงร่างออกมาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย กับรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย ตอนนี้เร่งใช้รถแม็คโครเปิดเส้นทางอยู่