ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เชียงใหม่เตรียมความพร้อมต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว รวมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ระดมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายeb5f047f7e890907bafe5f16d52414bd.jpg
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ต.ค.61 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจเอก พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ชัยรัตน์ รัตนาธรรมวัฒน์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 9dbc5137418b0273dfd317b88db028e1.jpgได้ร่วมกันเป็นประธานในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย โดยมีข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่  กองกำกับการบริการคนต่างด้าวกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีปล่อยแถวครั้งนี้ กว่า 100 นาย298100158cdfefdd51a4ba16451385f7.jpg
 โดยการจัดพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ประกาศให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ และให้การสนับสนุน ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างเต็มที่ ทำให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก รวมทั้งอาจมีอาชญากรชาวต่างชาติที่แฝงตัวมาก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ebbf543a8e4af626140d3c57ed9a3d92.jpgอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการปราบปรามกลุ่มอาชญากรชาวต่างชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง , กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 , ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่จึงได้รองรับปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรม และคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย Operation X-Ray Out Law foreigner โดยจะมีการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์ และเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย38270c98783448f9f39164212b2a8f8f.jpg
ทั้งนี้ทาง พันตำรวจเอก พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 เปิดเผยว่า ภารกิจกวาดล้างอาชญากรรมและตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ภายใต้ปฏิบัติการ Operation X-Ray Out Law foreigner ในครั้งนี้ ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการป้องกันปราบปรามกลุ่มคนต่างด้าวและกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้ามาหรือพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย หรือเข้ามาก่ออาชญากรรมประเภทต่างๆ รวมไปถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อประชาชนคนไทยหรือประเทศชาติ 6352718f7e4300811785ef64f60c6a50.jpgซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยให้ทุกหน่วยงานเพื่อความเข้มในการตรวจอนุญาตให้บุคคลและพาหนะในการผ่าน เข้า-ออก ราชอาณาจักร และกำชับให้ทุกหน่วยออกสืบสวนหาข่าวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ พร้อมทั้งระดมกวาดล้างอาชญากรรม และจับบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต