ช่างตัดผมควงคู่ลูกสาววัย10ขวบ ร่วมกันออกแบบตัดผมแกะลายให้ลูกค้าสร้างสีสันรับงานประเพณียี่เป็ง โดยทำเป็นรูปกระทงและวัดวาอาราม พร้อมการปล่อยโคมลอยและช่วงเวลาอนุญาต รณรงค์สืบสานประเพณีดีงามและระมัดระวังการปล่อยโคมลอย351ca3562338879842aaa1acd4f7f7f4.jpgรายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ในช่วงการจัดงานประเพณียี่เป็งประจำปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าที่ร้านตัดผม “เหลาหัว” บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ของ “ช่างบุ๋ม” นายนพพร เชื้อประยูร อายุ 38 ปี ซึ่งฝีมือเป็นที่ยอมรับกว้างขวางและขึ้นชื่อในเรื่องการตัดผมแกะลายต่างๆทั้งลายซูเปอร์ฮีโร่จากภาพยนตร์3fd44edc4f4460934165f95260cd4448.jpg ตลอดจนสะท้อนประเด็นทางสังคม เช่น กรณียิงเสือดำ หรือ กรณีบ้านป่าแหว่ง รวมทั้งการสร้างสีสันในช่วงการจัดงานประเพณียี่เป็งเป็นประจำทุกปีด้วย โดยเฉพาะการรณรงค์ให้สืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามและการรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอย4227feedcaf72a51c8aa817ed5456b5c.jpgโดยในช่วงงานประเพณียี่เป็งปีนี้ นายนพพร หรือ “ช่างบุ๋ม” พร้อมด้วย “น้องไข่หวาน” เด็กหญิงศิรภัสสร นันทะวงค์ อายุ 10 ปี ลูกสาว ซึ่งฝึกฝนวิชาการตัดผมจากผู้เป็นพ่อจนเริ่มมีความชำนาญและใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดรับจ้างตัดผมที่ร้านด้วย ได้ร่วมกันกับลูกค้าทำการออกแบบและตัดผมแกะลายเป็นรูปกระทงใบตอง,วัดวาอาราม และการปล่อยโคมลอย763c25c3c1118a7794f51f617e73e321.jpg พร้อมตัวเลขระบุช่วงเวลาที่อนุญาตให้ปล่อยโคมระหว่าง 19.00-01.00น. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันลอยกระทงด้วยการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามแบบดั้งเดิม และรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยที่ให้เข้มงวดปล่อยตามช่วงวันเวลาและเขตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น61a58f51bedf59ae2d9a75bd8d2f35e2.jpgทั้งนี้นายนพพร หรือ “ช่างบุ๋ม” บอกว่า การตัดผมแกะลายครั้งนี้ได้ “น้องไข่หวาน” ลูกสาว มาช่วยเป็นลูกมือในการทำด้วย โดยการตัดผมแกะลายตามแบบที่ออกมานั้น ต้องการจะสื่อความหมายรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันลอยกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติ และร่วมกันสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ดีงาม 9ae1588334101cb02e76d3c0080d76d0.jpgไม่ใช่มุ่งแต่ความสนุกสนานแต่เพียงอย่างเดียว พร้อมกันนี้ต้องการจะสื่อเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยด้วยว่า อยากให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการปล่อยโคมลอยในช่วงเวลาและสถานที่ที่กำหนด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับการขึ้นลงของเครื่องบิน และบ้านเรือนหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย.