กองทัพบกและกองทัพอากาศผนึกกำลังเร่งคลี่คลายสถานการณ์หมอกควันไฟป่า จัดเครื่องบินโปรยน้ำทุกวันๆ ละ 2 เที่ยว เป้าหมายเขตชุมชนเมืองพื้นที่เชียงใหม่ บรรเทาฝุ่นรุนแรงจนกว่าปกติb21659afab1bada19a897d1ade4a8ed0.jpgวันนี้(17 มี.ค.62) สภาพทั่วทั้งตัวเมืองถูกปกคลุมด้วยหมอกควันหนาทึบ โดยสามารถมองเห็นหมอกควันที่สะสมหนาแน่นจนเป็นสีขาวขุ่นมัวอย่างชัดเจนและทำให้ไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้จากระยะไกลตามปกติ  โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษในตำบลช้างเผือก และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 02adb1fda8ca380704d3f193e5ec44f6.jpgพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5  เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.0 น.วันนี้ อยู่ที่ 111 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,70 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 77 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรตามลำดับ โดยเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จนอยู่ระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ขัดข้องce3edff961013b0b989222f34fb9285a.jpgขณะที่ทางกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพอากาศ โดยกองบิน 41 เชียงใหม่ และกองบิน 46 พิษณุโลก ยังคงร่วมมือกันในการปฏิบัติการบรรเทาสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง โดยการปฎิบัติภารกิจบินโปรยละอองน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ b28485bc9f2173e5e1b7c53ab4b797da.jpgซึ่งมีการตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่กองบิน 41 ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.62 และมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งการปฏิบัติภารกิจโปรยละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและขจัดฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น มีการปฏิบัติวันละ 2 เที่ยว ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ใช้เครื่องบินลำเลียงแบบ BT-67 จากกองบิน 46 จำนวน 1 เครื่อง ทำการบินโปรยละอองน้ำเที่ยวบินละ 3,000 ลิตร เป้าหมายบริเวณเขตชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงbae2888c25343704adae7a80014137a6.jpgทั้งนี้ล่าสุดพันเอกกฤติ พันธะสา ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกวีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และเรืออากาศตรีจีระเดช ไชยเมือง นายทหารกิจการพลเรือน กองบิน 41 ร่วมกันตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจบินโปรยละอองน้ำดังกล่าวที่กองบิน 41  โดยนาวาอากาศตรีต่อพงศ์ ตระกูลสันติไมตรี นักบินกองบิน 46 รายงานการปฏิบัติ7c2054841ea3393b7f6909f976d2ce67.jpgโดยผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 ระบุว่า ทางกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อแก้ไขบรรเทาสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าและคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบกับประชาชน ซึ่งภารกิจหลักที่ดำเนินการเป็นการป้องกันการเผาป่าและดับไฟไหม้ป่าทั้งทาภาคพื้นดินและทางอากาศ ขณะเดียวกันได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจบินโปรยละอองน้ำในพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนด้วย ซึ่งยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะยืนหยัดปฏิบัติงานจนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย7c95f6726ce95f688496e550b5120ad0.jpgส่วนนาวาอากาศตรีต่อพงศ์ เปิดเผยว่า การปฏิบัติภารกิจบินโปรยละอองน้ำใช้เครื่องบินลำเลียงแบบ BT-67 ที่สามารถบรรทุกน้ำได้เที่ยวบินละ 3,000 ลิตร ทำการบินวันละ 2 เที่ยวบิน เพื่อโปรยละอองน้ำเหนือพื้นที่เขตชุมชนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงที่กำลังประสบปัญหาเพื่อบรรเทาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในบริเวณนั้นให้เบาบางลงdd41c577921ef4a273de7acf5533c68f.jpgซึ่งในการบินแต่ละเที่ยวจะใช้เทคนิคในการโปรยทำให้ละอองน้ำมีการกระจายครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดเป็นระยะทางยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 200 เมตร โดยพร้อมที่จะปฏิบัติการกิจอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ.