ทัพภาคที่ 3 ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ระดมกำลังดับไฟป่าในพื้นที่ดอยขะม้อ จังหวัดลำพูน พร้อมกับเสริมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าภาคพื้นดินเข้าดับไฟทุกจุดที่เดินเท้าถึงทันทีfe84f44f00fabcc797babc817de009ba.jpgกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า นำโดย พลตรีบัญชา  ดุริยะพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3  ตลอดทั้งวันนี้ ได้ปฏิบัติการดับไฟป่าโดยพุ่งเป้าไปที่ดับไฟป่าที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายวงกว้างบนสันเขารอบดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง ซึ่งพบว่าได้เกิดไฟป่าลุกลามกระจายเป็นวงกว้างถึง 4 จุด ทำให้ต้องระดมยุทโธปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่หลายนายเข้าดับไฟ ทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินควบคู่กันไป 8ec369e5d9c9323cbfe7db7e6d4dc9a8.jpgโดยการปฏิบัติทางอากาศนั้น ทางหน่วยบินเฉพาะกิจของศูนย์การบินทหารบก ส่งเฮลิคอปเตอร์ แบบ MI17 จำนวน 2 ลำ บรรทุกน้ำขึ้นบิน ทำการโปรยน้ำเพื่อดับไฟป่าและสร้างความชุ่มชื้นบริเวณสันเขารอบดอยขะม้อที่ยังคงเกิดไฟป่า ขณะเดียวกันทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์อีก 1 ลำ ในการบรรทุกน้ำเข้าดับไฟป่าที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมee380c17999465ba520d2e0675a2557c.jpgอย่างไรก็ตามตลอดทั้งวันนี้เฮลิคอปเตอร์ทั้ง 3 ลำ ได้บรรทุกน้ำดับไฟป่ารวมกว่า 80 เที่ยวบิน ขณะที่ภาคพื้นดินได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า โดยการสนธิกำลังร่วมระหว่างกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ,ชุดเสือไฟกรมป่าไม้,เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครดับไฟป่าภาคประชาชน แบ่งกำลังเดินเท้าเข้าไปดับไฟใน 4 เป้าหมายที่ไฟป่าลุกลามขยายวงกว้าง 0df9080fba9e230176371e26cfc5c5ff.jpgโดยมี นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมบัญชาการด้วยตนเอง ซึ่งการเดินเท้าขึ้นไปดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกลและขึ้นลงเขาที่สูงชัน  รองแม่ทัพภาคที่ 3 จึงได้ประสานให้กำลังพลชุดลาดตระเวนระยะไกลของกองกำลังผาเมือง โรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ลงไปสร้างสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบนสันเขาใกล้กับจุดที่เกิดไฟป่า เพื่อใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงส่งกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน ให้เข้าถึงจุดที่เกิดไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้การดับไฟป่าในพื้นที่ดอยขะม้อ ประสบความสำเร็จโดยเร็วที่สุดab0e20980adf474ca83c537349a13079.jpgขณะที่มาตรการลดปริมาณมลพิษจากฝุ่นควันที่ปกคลุมตัวเมืองลำพูน นั้นทางกองบิน 41 ก็จะดำเนินการบินโปรยละอองน้ำเหนือตัวเมือง รวมทั้งสิ้น 4 เที่ยวบิน ส่วนการทำฝนหลวงนั้นยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะความชื้นสัมพัทธ์ยังต่ำกว่าร้อยละ 60