epaBDn.jpg
มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลช่วยฟื้นฟูพื้นที่ประสบวาตภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถูกพายุฝนและลูกเห็บพัดถล่ม เมื่อช่วงบ่ายวานนี้
epaN1S.jpg
epafLg.jpg
epakkW.jpg
กำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 33 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนและลูกเห็บพัดถล่มในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วยบ่ายวานนี้ โดยพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน ได้รับความเสียหายหนักกว่า 30 หลัง
epa3E2.jpg
epa9X1.jpg
epatYy.jpgโดยกำลังพลได้กระจายกำลังลงพื้นที่บ้านแม่คาว หมู่ 4 และบ้านท่ากระดาษริมเหมือง หมู่ 6 ช่วยเก็บเศษซากปรักหักพังของบ้านเรือนประชาชน กระเบื้องมุงหลังคาที่ถูกแรงพายุพัดปลิวแตกเสียหาย ช่วยตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มทับบ้านเรือน กำจัดกิ่งไม้ที่ตกอยู่ ตลอดจนเศษขยะที่ถูกลมพัดปลิวมาตกในพื้นที่จำนวนมาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน หลังองค์กรการบริหารส่วนตำบลฟ้าฮ่ามจัดหาวัสดุอุปกรณ์มามอบให้
epawRD.jpg
epa169.jpg
epaKMJ.jpgโดยมณฑลทหารบกที่ 33 จะส่งกำลังพลเข้าช่วยเหลือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพราะทุกข์ของประชาชน คือภารกิจของทหารไทยที่