12500f675803c9236a1c565d0512fb28.jpg
หมอกควัน และไฟป่าของเชียงใหม่ สะสมตัวหนาแน่นจนวิกฤติหนัก ส่งผลให้วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ทะยานขึ้นสู่อันดับที่ 3 ของโลก ของการจัดอันดับเมืองที่มีค่ามลพิษในอากาศสูงสุด ประชาชนในพื้นที่รู้สึกได้ถึงผลกระทบทั้งแสบคอ แสบตา แสบจมูก บางรายเริ่มป่วยทางเดินหายใจ
17667a112c3ab80d81725fefeca50df9.jpg
faa4fcbed9fdf069acb0888399a350f7.jpg
cbaad9e0dfba0a9ae6023c9fec476293.jpg
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์มลพิษทางอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้กลับมาสู่ช่วงวิกฤตอีกครั้ง โดยพบว่าในช่วงนี้ได้มีหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จากการตรวจสอบ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประเทศไทย จากกรมควบคุมมลพิษพบว่า ในเช้าวันนี้ที่สถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 พุ่งสูงถึง 53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สวนที่บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ผงสูง 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 สูงถึง 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชนแล้ว
ส่งผลให้สภาพอากาศเหนือเมืองเชียงใหม่วันนี้ มีหมอกควันสีขาวโพลนปกคลุมหนาแน่น ประชาชนในพื้นที่เองก็ได้รับผลกระทบกับร่างกายโดยตรงตั้งแต่อาการแสบตา แสบคอ แบจมูก หายใจลำบากไปจนถึงอาการของโรคทางเดินหายใจกำเริบ a05d39dc141a0c335d6dc4fff7d57b92.jpg
1b6315c0bda3c7e6f49210e621ccd78a.jpg
197b96496e158e613c5769d1b332c048.jpg
ทั้งนี้จากการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ผ่านทางเว็บไซต์ iqair.com ที่รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ อ้างอิงค่า US AQI ในเวลา 12.00 น. พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยพบว่าค่า US AQI สูงถึง 157 ด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สถานการณ์ฝุ่น PM2.5ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) พบว่าวันนี้ได้มีการตรวจพบจุด Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 169 จุด โดยพบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 115 จุด เชียงใหม่ 44 จุด และลำพูน 10 จุด ขณะที่รายงานคุณภาพอากาศในปี 2565 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เกินมาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. สะสมแล้ว 23 วัน แม่ฮ่องสอน 25 วัน เชียงราย 6 วัน และ ลำพูน 8 วัน
ด้านนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีความสามารถของร่างกายในการจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 น้อยกว่าคนทั่วไปและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ ส่วนประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น