“ทะเลสาบดอยเต่า” แห้งผาก เหลือเพียงผืนดินแตกระแหงสุดลูกหูลูกตา ผู้ประกอบการเรือนแพต้องยกเกยฝั่ง ขณะที่คนหาปลาต้องเดินแทนใช้เรือวันละหลายกิโลเมตรไปจุดที่ยังพอมีน้ำขัง รอลุ้นฝนตกน้ำกลับมาเต็มเหมือนเดิม34cd27e395ba392f160fc125235941d9.jpg
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ขณะนี้ที่ทะเลสาบดอยเต่า อำเภอ ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีสภาพแห้งขอดมองเห็นพื้นดินที่แตกระแหงสุดลูกหูลูกตา ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดและเปลวแดดแผดเผา จนแทบไม่เหลือสภาพเดิมที่เต็มไปด้วยน้ำและมีการล่องแพเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งจับสัตว์น้ำ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้เจ้าของแพต่างๆ ต้องทำการยกแพเกยขึ้นบกa8835b73b323ca3c29ebd753a50a6ca9.jpg
โดยในส่วนของแพเพื่อการท่องเที่ยวและเปิดเป็นร้านอาหารที่มีเป็นจำนวนมากเกือบทั้งหมดต่างต้องพากันปิดให้บริการไปก่อนเป็นการชั่วคราวในช่วงที่น้ำแห้ง เนื่องจากแทบไม่มีนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามในส่วนของชาวบ้านที่มีอาชีพจับสัตว์น้ำและหาปลา ต้องใช้การเดินแทนเรือไปหลายกิโลเมตรเพื่อไปยังจุดที่ยังมีน้ำขังอยู่และจับปลา นำไปขายหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการนำวัวมาเลี้ยงและให้กินหญ้าหรือวัชพืชที่ขึ้นเต็มทั่วทะเลสาบดอยเต่าด้วยbe59cb829efc0dc08c7d726386377cad.jpg
ทั้งนี้นายยนต์ แก้วกัน วัย 63 ปี ผู้ประกอบการ “เรือนแพลูกแม่ปิง” ในทะเลสาบดอยเต่า ซึ่งยังคงเปิดให้บริการอาหาร บอกว่า แม้ว่าทะเลสาบดอยเต่าจะประสบวิกฤติความแห้งแล้งจนทำให้น้ำเหือดแห้งจนเหลือแต่พื้นดินแตกระแหง แต่ยังคงเปิดให้บริการลูกค้าตามปกติ โดยยกแพเกยขึ้นบกและรับซื้อปลาจากชาวบ้านมาใช้ประกอบอาหาร ส่วนน้ำกินน้ำใช้นั้น ใช้วิธีการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ไปก่อน หลังจากย่างเข้าฤดูฝนทะเลสาบดอยเต่าก็จะกลับมามีน้ำเต็มเช่นเดิมแล้วf961f9a8f138ae757021a204afe6da4a.jpg
ขณะที่นายสุวัฒน์ เนื่องจุ้ย อายุ 47 ปี คนหาปลา กล่าวว่า ช่วงนี้ที่ทะเลสาบดอยเต่าแห้งทำให้ไม่สามารถใช้เรือแพออกหาปลาได้ตามปกติ และต้องใช้การเดินวันละหลายกิโลเมตรไปหาปลาในจุดที่ยังพอน้ำอยู่ และต้องหาปลาด้วยความยากลำบากกว่าเดิมเพราะจุดที่มีน้ำอยู่ส่วนใหญ่เป็นโคลนลึก ส่วนปลาที่จับได้แม้จะขายได้ราคาไม่มากนัก แต่ยังได้เงินไปใช้จ่ายในครอบครัวบ้าง โดยที่ปลาส่วนใหญ่ทาง“เรือนแพลูกแม่ปิง” ที่ยังเปิดให้บริการอยู่จะเป็นผู้ช่วยรับซื้อไว้ และรอลุ้นให้มีฝนตกลงมาในเร็ววันนี้84342b0b58184dbad26cd5bce63d5343.jpg