เคลื่อนร่างไร้วิญญาณของครูฝึกนักบินออกจากโรงพยาบาลแล้วนำขึ้นเครื่องบินจากกองบิน 41 ไปกรุงเทพฯ โดยมีการจัดพิธีและทหารกองเกียรติยศตั้งแถวรับอย่างสมเกียรติ194582b09d2ace8f4a53896673a98166.jpgช่วงสายวันนี้(12 ก.ค.62) ที่ห้องพิธีทางศาสนา หน่วยรักษาศพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ครอบครัวและญาติของนาวาอากาศเอกณฤพล เลิศกุศล ครูฝึกการบินของกองทัพอากาศที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินแบบ L39 ตก ระหว่างฝึกบินที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเย็นวานนี้ 98b683764264ff2efe84eefab3edcaed.jpgได้ร่วมกันทำพิธีกรรมทางศาสนาทั้งตามธรรมเนียมศาสนาคริสต์ของฝ่ายพ่อ และตามธรรมเนียมศาสนาพุทธของฝ่ายแม่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าโศก ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายศพออกจากโรงพยาบาลไปกองบิน 41 และขึ้นเครื่องบินไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กรุงเทพฯต่อไปec4dd72275eb7e798e8250b7cfb5866d.jpgทั้งนี้ที่ท่าอากาศยานกองบิน 41 มีการจัดทหารกองเกียรติยศตั้งแถวรับศพของนาวาอากาศเอกณฤพล ที่บรรจุอยู่ในโลงศพสีขาวอย่างสมเกียรติ เพื่อนำขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศไปถึงกรุงเทพฯ 4d3255ac4e3c78cd9a7c75b88e8c9677.jpgในช่วงบ่ายวันนี้ และนำศพไปตั้งประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ระหว่างวันที่ 12 ถึง 20 กรกฎาคม 2562 และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 โดยช่วงเย็นวันนี้จะมีพิธีน้ำหลวงพระราชทานอาบศพด้วย5641b1774b77e2c51a2cf73eac697497.jpg