cd717c4aa31ae58b37bfbfffb5167c73.jpg
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติกว่าร้อยละ 20
da7ab3aa78a3dcac378f570a055f538a.jpg
770a4388c531ce3152594b09ff945c17.jpg
วันที่ 11 เมษายน 2565 นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณลานจอดรถยนต์ VIP เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งการปล่อยแถวดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาทิ ตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 และกองบิน 41 เป็นต้น โอกาสเดียวกันนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยการมอบพวงมาลัยดอกมะลิ และตั้งจุดสรงน้ำพระ ภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย
7427983c653c6c6d303f47aa3b3c418d.jpg
0df8dd3cbbe77971eb142702f1abfea1.jpg47be619e191018fd7dbe4fb290d9ae32.jpg
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 คาดว่าจะมีเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติ โดยคาดว่าจะมีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 105 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติวันละ 4 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ 13,500 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติที่มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 11,000 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 และเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 150 เมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ของปีที่แล้ว โดยเกือบทั้งหมดเป็นการเดินทางภายในประเทศ ในส่วนของเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีให้บริการเส้นทางเดียวคือ สิงคโปร์-เชียงใหม่-สิงคโปร์ ทำการบินทุกวันโดยสายการบิน Scoot ทั้งนี้จากข้อมูลของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พบว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11-17 เมษายน 2565 มีผู้ลงทะเบียนขอเข้าประเทศไทย ช่องทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผ่านระบบ Thailand Pass แล้วจำนวน 772 คน ส่วนใหญ่มีต้นทางจากประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย และมีผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ นับตั้งแต่รัฐบาลเปิดประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วทั้งสิ้น กว่า 5,400 พันคน ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว รองลงมาเป็นการเดินทางกลับภูมิลำเนาและทำธุรกิจ56f32f70bf9d6a977c476d3b03375baf.jpg
785992560e130336b93ee4d55206ffe6.jpg
สำหรับการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ภายใต้มาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยในด้านความปลอดภัยได้กวดขันความพร้อมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานทั้งในเขตการบินและพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจพื้นที่ด้วยกล้องวงจรปิด และสุ่มตรวจรถยนต์บริเวณทางเข้าก่อนเข้าถึงหน้าอาคารผู้โดยสาร ด้านการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์เข้าปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้านการจัดการจราจรได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้รถยนต์ สามารถเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารได้อย่างสะดวก และในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้จัดเจ้าหน้าที่ Airport Helper ช่วยดูแลเรื่อง Social Distancing ของผู้โดยสาร และจัดเก้าอี้พักคอยให้เว้นระยะตามหลัก Social Distancing รวมถึงการให้บริการน้ำดื่มตามจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 3160f1f3b445e57c88c57cc20faa4ebb.jpg c6be84c7abe5bdb6e34b6a0bc992e4f4.jpg
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก และอาจใช้เวลาในกระบวนการตรวจสอบด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะสิ่งของต้องห้าม หรือของเหลว เจล สเปรย์ ต่างๆ ที่ผู้โดยสารจะนำติดตัวขึ้นไปบนห้องโดยสารอากาศยาน จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ ล่วงหน้ามากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนการตรวจค้น