c116433b4d7c9fecfdfa2f6817236a56.jpg
ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองหรืองานสงกรานต์ของชาวล้านนา ตกแต่งบรรยากาศแบบล้านนา พร้อมปล่อยแถวกำลังผสมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว76a7d6aba7195630afcaad1773f6e9dc.jpg
วันที่ 10 เมษายน 2562 เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยแถวป้องกันอาชญากรรมช่วงของงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรืองานเทศกาลสงกรานต์ของชาวเชียงใหม่ ณ บริเวณลานจอดรถยนต์ VIP เพื่อป้องปรามและป้องกันระงับยับยั้งเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้มีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลก่อเหตุร้ายหรือก่อปัญหาสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว b3701f9077ab1f76c5595b4bee81b817.jpgทั้งนี้การปล่อยแถวดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาทิ ตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 และกองบิน 41 เป็นต้น ขณะเดียวกันท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยได้เตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน กวดขันความพร้อมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในเขตปฏิบัติการการบิน ด้วยการสุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย8f37e98b2101f2d6d31fc5ef1d660429.jpg
ขณะเดียวกันทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ตกแต่งสถานที่ให้เข้าสู่บรรยากาศของงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองแบบชาวล้านนา จัดซุ้มสรงน้ำพระ และเรียนรู้ประเพณีของชาวล้านนา และข้าวของเครื่องใช้ในการบำบุญและรดน้ำดำหัว ที่เกี่ยวข้องกับงานปี๋ใหม่เมือง ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส และร่วมสรงน้ำพระประจำวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อมาถึงจังหวัดเชียงใหม่cb87e3907304952dcdd870c2cf29fc8e.jpg โดยในวันเดียวกันนี้ นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท.และรักษาการรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้แทนสายการบินและส่วนราชการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบิน FD 3445 ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นสัญญาณบ่งบอกการเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีใหม่ของไทย3f78ce6d4325bf07ea41f3886a3a4a90.jpg