f65f9a565e2870123b7ea0c2e054930f.jpg
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เผยมีขบวนการแอบอ้างเรียกรับเงินจากผู้รับเหมาท้องถิ่น เพื่อร่วมประมูลงานก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สอง โดยยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้ส่งทีมกฎหมายแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้ว
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ปรากฎข้อมูลแพร่หลายว่า มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไปแอบอ้างกับบุคคลอื่นๆ ว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จะมีการเปิดให้ยื่นประมูลงานเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สอง ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ รวมทั้งเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ ทั้งนี้ยืนยันว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ทอท.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้น และได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์เรียบร้อยแล้ว
23aacda4dc6f64eafc8c3e15f7e3d126.jpg
สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สอง ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมและรูปแบบการลงทุน หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ให้ความเห็นชอบตามแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องก่อสร้างท่าอากาศยานเพิ่มเติม 2 แห่ง เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็น 1 ใน 2 ท่าอากาศยานที่จำเป็นต้องก่อสร้างแห่งที่ 2