ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะหลั่งไหลขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ล่าสุดจำนวนผู้โดยสารพุ่งทะลุ 38,000 คนต่อวัน ผู้โดยสารควรเผื่อเวลาในการเดินทางมาสนามบิน เพื่อผ่านกระบวนการตรวจตามมาตรการรักษา ความปลอดภัย และป้องกันผลกระทบจากการจราจรโดยรอบที่คับคั่ง8593d9a5f37344d3ac3f30f2f05356e4.jpgทางด้านนาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 และรักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นมา มีผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 37,000 คน ซึ่งสูงกว่าช่วงก่อนหน้านี้  ที่มีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 32,000 คน ทำให้เกิดความคับคั่งของผู้โดยสารในบางช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินเข้าและออกติดกันหลายเที่ยวบินaad5032c270d38c9cde6eb840ee142d0.jpg โดยเฉพาะในช่วงเช้าระหว่างเวลา 06.00-08.00 น.เนื่องจากปัจจุบัน ทชม.มีอากาศยานที่จอดพักค้างแรมจำนวน 17 ลำ และจะทำการบินออกจาก ทชม.ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันที่ไม่ต่ำกว่า 37,000-38,000 คน c7fa83212f236fb86b733c5e44dd5687.jpgซึ่งจะส่งผลการจราจรบริเวณโดยรอบ ทชม.อาจคับคั่งกว่าปกติ จึงขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามเงื่อนไขของสายการบินอย่างเคร่งครัด และเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เพื่อผ่านกระบวนการตรวจตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันผลกระทบจากการจราจรโดยรอบที่คับคั่งด้วย