ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็น และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และภาคอีสาน มีสายกาารบินนกแอร์รับอาสาช่วยนำส่งบินตรงจากเชียงใหม่เที่ยวแรกพรุ่งนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่่คลายeb22ffe7c8ddafb2515db49ab67c04dc.jpgที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มีการเปิดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็น​เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดในภาคอีสานที่ยังประสบภัยน้ำท่วม โดยเปิดรับสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มาก อาทิ ผ้าอนามัย​ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก​  นมสำหรับเด็ก​ อาหารพร้อมรับประทาน​ ยาสามัญประจำบ้านพาราเซตามอล​ เทียน​ ไฟฉาย​ ระหว่างวันที่ 16 ถึง 21 กันยายน 2562 เวลา 09.00 นถึง 16.00 น.​  ณ​ จุดรับบริจาคชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ8a34bcee87bfb7a03314ef0363870c75.jpgโดยในวันนี้ยังคงมีหน่วยงาน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้นำสิ่งของบริจาคนำมาส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งมีการตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของภายในอาคารผู้โดยสาร อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงค่ำของวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมที่จะรวบรวมสิ่งของบริจาคชุดแรก เพื่อเตรียมขนลำเลียงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งจะขนส่งไปยังจังหวัดอุบลราชธานี 6e1d694e335a37616f608a462147276f.jpgโดยสายการบินนกแอร์ ซึ่งทำการบินตรงจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ไปยังท่าอากาศยานจังหวัดอุบลราชธานี สัปดาห์ละ 4 วัน คือ วันจันทร์ พุธ ศุกร์และอาทิตย์  แต่เนื่องจากอากาศยานที่ใช้เป็นอากาศยานขนาด 86 ที่นั่ง ทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องของน้ำหนักของสัมภาระ จึงไม่สะดวกที่จะรับบริจาคสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เช่น ข้าวสาร และน้ำดื่ม8ed104b25f17d675b77bb01ae7fb0085.jpgซึ่งของบริจาคชุดแรกจะถูกขนไปในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ โดยสายการบินนกแอร์ซึ่งจะบินตรงไปยังจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการประสานกับทางทหารอากาศที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำไปส่งมอบให้กับประชาชนทันที ทั้งนี้หากสิ่งของมากอาจจะขนไปทางเครื่อนบินโบอิ้งของสายการบินนกแอร์ จากเชียงใหม่ไปเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพก่อนที่จะส่งไปอุบลฯอีกทอดหนึ่ง ซึ่งจะเปิดรับส่งไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย5e284754053451d5ca63b32ae687c4bc.jpgนอกจากนี้แล้วยังมีการตั้งตู้รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีทั้งชาวเชียงใหม่ ชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมบริจาคช่วยเหลือแล้วจำนวนหนึ่งก่อนที่จะมีการรวบรวมส่งมอบไปช่วยเหลือต่อไป