9ed05dadaf2172a30679e463b2d3dd15.jpg
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับสายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมฉลองครบรอบ 40 ปีการดำเนินงานของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) พร้อมกับ 6 ท่าอากาศยานของประเทศไทย และเปิดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าff0e5a2f87e5538343cb10c81028bce0.jpg
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครบรอบการดำเนินงาน 40 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จึงกำหนดจัดพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในโอกาสดังกล่าว ผ่านการ Live Streamingพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง 56faf627abb08e8a9639ca6bd8da16ab.jpgได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ทั้งนี้ นิทรรศการฯ จะจัดระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 โดยภายในนิทรรศการฯ จะเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานของ ทอท. พร้อมมีกิจกรรมเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัล95cbbf588dc6ec448d4a62fb4f603917.jpg61ee6028fe3cbf81500ade953443b014.jpg
5a9b061a26efa148eb7d2dca7d36c327.jpg
cd9c112a2524dbf5043f96b80aa394c3.jpg
b17dbd8d9c9ec05d3adae9938af1be23.jpg
สำหรับท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการฯ ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยมีนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทอท.เป็นประธานเปิดนิทรรศการฯ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานรวมไปถึงผู้ที่มาใช้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่กัย่างคึกคัก