วันนี้ (25 ก.พ. 65) นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย ว่าตามที่ประเทศไทยไทยได้ใช้นโยบาย Living with covid คือการสร้างสมดุลให้ใช้ชีวิตอยู่กับโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้พบว่า ในประเทศไทยขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งมีข้อมูลว่าผู้ติดเชื้อ 1 คน จะแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นอีกประมาณ 8-10 คน และผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ 90 ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศเพิ่มสูงขึ้น

01b3dc57082d9f91fc3dce319453c29d.jpg
อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้พบว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่และยอดผู้รักษาหายอยู่ในระดับที่สมดุลกัน โดยการติดเชื้อรายวันของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีเขียว คือไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ส่วนผู้เสียชีวิตมีจำนวนเฉลี่ย 0-2 คนต่อวัน ขณะที่การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อได้ใช้ระบบ Home Isolation และ Community Isolation สำหรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว เพื่อสำรองเตียงในโรงพยาบาลหลักให้แก่ผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนัก ซึ่งขณะนี้มีเตียงคงเหลือรองรับผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ถึงร้อยละ 65
d3c570eb61325d2ffccc1f73ba37d79b.jpg

สำหรับกรณีที่มีข่าวถึงการรายงานยอดผู้ป่วยโควิด-19 แยกเป็น 2 กลุ่ม เป็นกลุ่ม PCR และกลุ่ม ATK นั้น ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 วิธี คือ วิธี RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีที่แม่นยำ ค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลาตรวจนาน แต่ละครั้งตรวจได้จำนวนน้อยและต้องใช้เครื่องตรวจ จึงจะใช้วิธีนี้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเป็นหลัก และเรียกผู้ที่มีผลบวกว่า “ผู้ป่วยยืนยัน” อีกวิธีคือ ATK เป็นวิธีที่ตรวจโดยใช้แถบตรวจสำเร็จ ความแม่นยำปานกลาง ราคาถูก รู้ผลทันที ตรวจได้ในปริมาณมาก ตรวจได้ทุกที่ ไม่ต้องใช้เครื่องตรวจ ปัจจุบันใช้ในการตรวจภาคสนาม เน้นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ไม่มีอาการ เนื่องจากมีปริมาณมากและสามารถตรวจได้ทุกที่ และเรียกผู้ที่มีผลบวกว่า “ผู้ป่วยเข้าข่าย” พร้อมให้การรักษาด้วยระบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ได้ทันที จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการรายงานยอดผู้ป่วยประจำวันจากการตรวจทั้ง 2 วิธี ให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความตระหนักและป้องกันตนเอง
ทั้งนี้จึงเน้นยำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ปฏิบัติตาม “มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล” อย่างเคร่งครัด คือการสวมหน้ากากอนามัย และการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ที่มีผลการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ แม้ว่าจะลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงป้องกันการติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตได้ดี

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 270 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 2,529 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ฉีดไปแล้ว 1,593,914 โดส เข็มที่ 2 ฉีดไปแล้ว 1,548,054 โดส และเข็มที่ 3 ฉีดไปแล้ว 508,358 โดส
242d7c69779a97145778bcefa0ed7c5d.jpg
0dc9b9c7b5b40b6641c0d50a7c5ed402.jpg