สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 78b66018bcc984a112fa0cc1580f62a0.jpgซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนมาเดินจับจ่ายซื้อมะม่วง และสินค้าที่แปรรูปจากมะม่วงอย่าง มะม่วงแผ่น, มะม่วงกวน, มะม่วงน้ำปลาหวาน, ข้าวมันมะม่วง กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ซึ่งในปีนี้มีผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีส่งตรงจากสวน โดยอยู่ในระดับเกรดส่งออก และต้นกล้าพันธ์มะม่วงชนิดต่าง ๆ มาให้ผู้บริโภคเลือกซื้อในราคาที่ไม่แพง ด้านเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายก็มีการตกแต่งร้านให้อารมณ์เหมือนอยู่ในสวนมะม่วงด้วยนำผลมะม่วงมาแขวนไว้ตามแผงขายสินค้า5e308cf98f4da13cbf29a32e45d03f07.jpgขณะเดียวกันภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงความหลากหลายสายพันธุ์มะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 30 สายพันธุ์ การประกวดผลผลิตมะม่วงเพื่อการค้า-การส่งอก 14 สายพันธุ์ , การแปรรูปผลผลิตมะม่วง , การประกวดส้มตำมะม่วงลีลา, การแสดงและจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีมาตรฐานส่งออกทุกสายพันธุ์ในราคายุติธรรม , การออกร้านประชาสัมพันธ์ , แสดงและจำหน่ายสินค้าของดีเมืองเชียงใหม่จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มตลาดเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 48c8a8b04a4aeef3e72409e4e774bdfe.jpgโดยไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่การประกวดมะม่วงผลแปลกและมะม่วงผลยักษ์ บ้างชนิดมีขนาดใหญ่เท่าหัวเด็กหรือใหญ่กว่าฝามือ บ้างชนิดก็มียาวประมาณศอกเลยก็ว่าใด ตลอดจนมะม่วงบ้างชนิดมีสีสันสวยงามนึกว่าเป็นมะม่วงปลอมกันเลยทีเดียวa98545f47e60df782f5b4a0a7b5c8e6d.jpgนอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การขายพันธุ์มะม่วง การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วง การตลาด นวัตกรรม-เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อชาวสวนมะม่วงจากภาครัฐและเอกชน และผู้ที่สนใจในการทำสวนมะม่วงได้เข้าไปศึกษา และสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ภายในงาน afc6b1c75f44d5a046c3c712eea6411e.jpgซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีผู้เยี่ยมชมงานตลอด 3 วัน มากกว่า 10,000 คน และรายได้สะพัดนับล้านบาท.