62f6f2d3297f12af4b53652a8cf059e8.jpg
พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่เข้าวัดทำบุตามแบบฉบับของชาวล้านนา ใส่ขันดอกถวายเป็นพุทธบูชา และตานขันข้าวให้ญาติผู้ล่วงลับตามวัดทั่วเมืองเชียงใหม่และวัดของชุมชน ในวันศีลใหญ่อาสาฬหบูชาf5804cd4e89b71fca605870d61923e4c.jpg
เช้าวันอาสาฬหบูชาของพุทธศาสนิกชาชนาวไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชาวล้านนาถือว่าเป็นวันศีลใหญ่อีกวันที่ได้ตระเตรียมข้าวของอาหารขาวหวานข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนเพื่อเข้าวัดทำบุญกันในช่วงเช้า ไม่ว่าจะเป็นวัดใหญ่ในตัวเมืองเชียงใหม่ หรือแม้แต่ตามชุมชนที่ศรัทธาของแต่ละวันก็พากันเข้าวัดทำบุญกันแต่เช้าb106159e43957cfbf0c7b0bb51a49978.jpg
เช่นเดียวกันกับที่วัดท่าเดื่อ ในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านพากันเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา นำสำรับกับข้าวที่เตรียมไว้ ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองตามประเพณีชาวล้านนา อาทิข้าวเหนียว แกงฮังเล แอ่บหมู น้ำพริก ลาบ ขนมเทียน ข้าวต้มมัด พร้อมด้วยข้าวตอกดอกไม้เข้าวัดแต่เช้าตรู่เพื่อทำบุญตานขันข้าวหรือถวายทานอาหาร

1c3135f093dca0855c33152b66cb7638.jpg
f1c81b937af19658baac0768056405d2.jpgเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับให้ได้รับอานิสงค์ผลบุญ ก่อนที่จะร่วมกันตักบาตร เพื่อทำบุญให้กับตนเอง และครอบครัว ขณะเดียวกันข้าวตอกและดอกไม้ที่เตรียมมาก็นำมาตานขันดอกเพื่อถวายพระพุทธ และกราบสักการะพระเจ้าแสนแซ่ ที่วัดท่าเดื่อ ซึ่งมีอายุมากกว่า 700 ปีเป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนลุ่มแม่น้ำปิงอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่102412e73bb9efbf6e8b7982bba23fa3.jpg
d3aa1170393f56d27876f4debb4452ba.jpg
be2ae3478a5229fe00fd87ce04220303.jpg
พร้อมกันนี้หลายคนก็ตั้งจิตอธิฐานเพื่อปวารณาตนเข้าพรรษา รักษาศีลโดยเฉพาะตั้งต้นที่จะงดเหล้าเข้าพรรษา ขณะที่บรรยากาศวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็ร่วมกันตระเตรียมเทียนพรรษาของชุมชน ซึ่งค่ำคืนนี้ก็จะมีพิธีถวายเทียนพรรษาตามประเพณีที่สืบมา

https://youtu.be/N9YNiAXmbF0