JFYITP.jpg
JFYm2Z.jpg
ชาวไทยเชื้อสายจีน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่างนำของเซ่นไหว้ไปไหว้เทพเจ้าที่ศาลเจ้าปุงเถ่ากง เนื่องในวันตรุษจีนกันอย่างคึกคัก
JFYMlt.jpg
JFzWve.jpg
JFz0Bl.jpg
บรรยากาศวันไหว้เจ้าเทศกาลตรุษจีนที่จังหวัดเชียงใหม่ คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเฉพาะที่บริเวณศาลเจ้าปุงเถ่ากง ย่านตลาดวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ มีอายุกว่าร้อยปี มีชาวไทยเชื้อสายจีน ต่างนำเครื่องเซ่นไหว้ อาทิ เป็ด ไก่ เนื้อหมู ขนมเข่ง ถ้วยฟู และผลไม้มงคลต่างๆ มาไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ของชาวจีนกันอย่างไม่ขาดสาย
JFz7qk.jpg
JFzS8v.jpg
JFzz7E.jpg
ซึ่งส่วนใหญ่พากันมาแบบครอบครัวและเครือญาติ ต่างขอพรให้ตัวเองและครอบครัวมีชีวิตที่ราบรื่น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขตลอดทั้งปี กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง และขอให้เศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำศาลเจ้าปุงเถ่ากง บอกว่า ในปีนี้มีชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาเรื่อยๆ ไม่น้อยกว่าทุกปี แต่ทุกคนมีการระมัดระวังตัวเอง ไม่เข้ามาพร้อมๆ กัน จึงไม่ค่อยแออัด จะเห็นได้ว่าของเซ่นไว้ต่างๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากในช่วงปีที่มีสถานการณ์โควิด19 อันเป็นเหตุให้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี จึงลดจำนวนของเซ่นไหว้ลงในปีก่อนหน้านี้ แต่ในปีนี้ก็กลับมาเพิ่มขึ้น จนเกือบกลับเข้าสู่ช่วงปกติแล้ว
JFz4gN.jpg
JFzN2V.jpg
JFzBFQ.jpg
JFzhtS.jpg
นอกจากทางศาลเจ้าปุงเถ่ากง ยังคงขอความร่วมมืองดเผากระดาษเงินกระดาษทองในช่วงเวลากลางวัน เพื่อป้องกันฝุ่นควัน หรือ PM 2.5 โดยจัดพื้นที่วางกระดาษเงินกระดาษทองไว้ และจะมีเจ้าหน้าที่จะนำไปเผาในเจดีย์ 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น ของศาลเจ้าในช่วงค่ำของวันนี้ต่อไป