ywzsaV.jpgพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ สั่งการชุด TICAC เข้าจับกุมผับพื้นที่เชียงใหม่ พบแสวงหาผลโยชน์ทางเพศเด็กต่ำกว่า 18 ปี และใช้แรงงานต่างด้าว
ywzoev.jpg
ywzA3E.jpg
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ OUR ได้ให้เบาะแสสถานบริการในพื้นที่ สภ.ช้างเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ พบมีการนำเอาเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาทำงานเป็นพนักงานบริการภายในร้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก จึงได้แจ้งเบาะแสให้กับชุดปฏิบัติการ TICAC ทราบ จึงได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ywzPbN.jpg
จากเบาะแสดังกล่าว พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง (ศพดส.ตร.) จึงได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ TICAC ร่วมกับ ภ.จว.เชียงใหม่, บก.ตม.5 และ สภ.ช้างเผือก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กร OUR ให้เข้าตรวจสอบและวางแผนจับกุมสถานบริการดังกล่าว จากการตรวจสอบช้อมูลเบื้องต้นพบว่า ร้านดังกล่าวคือ ร้านมังกี้ ทอยซ์ คลับ หรือ มังกี้ ทีซี เชียงใหม่ บริเวณทางคู่ขนานถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ลักษณะเป็นร้านแบบบาร์โฮส มีพนักงานทำงานภายในร้านมากกว่า 100 คน โดยจะสลับกันมาทำงานวันละ 30-50 คน โดยให้พนักงานบริการเครื่องดื่มโดยลูกค้าสามารถเรียกมานั่งบริการได้ คิดราคา 259 บาทต่อ 1 ดริ๊งค์ ต่อเวลานั่ง 1 ชั่วโมง ภายในร้านยังมีเวทีโดยให้พนักงานขึ้นไปเต้นโชว์ชั่วโมงละ 1 รอบ และมีชั้นใต้ดินเป็นห้องคาราโอเกะไว้ให้บริการ
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เม.ย.66 เวลา 01.00 น. หลังจากตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว เจ้าหน้าที่ชุด TICAC พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงได้บูรณาการร่วมกันเข้าตรวจสอบที่ร้านมังกี้ ทอยซ์ คลับ พบพนักงานร้านเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 3 ราย และยังพบว่ามีการนำเอาบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานที่ร้านโดยผิดกฎหมายอีกจำนวน 15 ราย จึงได้จับกุมเจ้าของร้านและผู้ดูแลร้านจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
1. น.ส.วรษา (สงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี (เจ้าของร้าน)
2. นายเกริก (สงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี (ผู้ดูแลพนักงาน)
3. นายธวัชชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี (ผู้ดูแลพนักงาน)
โดยดำเนินคดีในความผิดฐาน “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน ในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และ เป็นนายจ้าง จ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ในส่วนของพนักงานร้านที่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้ง 3 ราย จะนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเหยื่อ หากพบรายละเอียดเป็นกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก ก็จะขยายผลดำเนินคดีค้ามนุษย์ต่อไปywzC4Q.jpg
ywzuQS.jpg
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ฯ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ศูนย์ ศพดส.ตร. ได้รับแจ้งเบาะแสจาก OUR ว่า มีการพบสถานบริการที่มีการนำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไปทำงานในลักษณะแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุด TICAC ร่วมกับ ภ.จว.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบและจับกุมดังกล่าว ตรวจพบเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 3 คน และพบบุคคลต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอีก 15 คน จึงจับกุมดำเนินคดีเจ้าของร้านและผู้ดูแลร้านรวม 3 คน โดยหลังจากที่นำเอาเยาวชนทั้ง 3 คน เข้ากระบวนการคัดแยกเหยื่อแล้ว หากพบความผิดจะขยายผลดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ รวมทั้งดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายต่อไป รวมทั้งหากขยายผลพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ก็จะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด