“พลเอกประวิตร”รองนายกฯ และรมว.กลาโหม ขึ้นเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์วิกฤติหมอกควันและPM2.5 กำชับทุกส่วนเข้มมาตรการป้องกันแก้ไข ชี้การเผาในพื้นที่ป่าสาเหตุหลักต้องควบคุมให้ได้อย่างเด็ดขาดd1da07060f0844b4a3f266fd762e4a00.jpgวันนี้(14มี.ค.62)ที่สโมสรค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่33 จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ที่สถานการณ์รุนแรงตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผลการตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI จากเว็บไซต์Airvisaul.com ระบุว่าสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกต่อเนื่องกัน 4 วันแล้ว403c0a9fa86459de51e5ff48e7b4143a.jpgทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ และการดำเนินการต่างๆ ของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ที่ร่วมกับทุกหน่วยงานดำเนินการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้นต่อเนื่องตลอดช่วงที่ผ่านมา73abf3c8e0e8d48a7e487c493955c923.jpgขณะเดียวกันได้เยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ดับไฟป่าพร้อมให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจากนั้นได้เดินทางด้วยรถยนต์ไปเยี่ยมชมการทำม่านน้ำที่ระดมรถบรรทุกน้ำและอุปกรณ์จากหลายหน่วยทำการฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นไปบนอากาศรอบคูเมืองเชียงใหม่ ที่บริเวณประตูท่าแพ วนรอบไปทางประตูเชียงใหม่ และช่วงหน้าโรงพยาบาลสวนปรุง เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหา5fcc07f892a52b243b31fe53931ecd08.jpgโดยพลเอกประวิตร กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันไฟป่าและค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนนั้น ทางรัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบที่จะเกิดกับสุขภาพประชาชนเป็นอย่างมากและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหา ซึ่งเมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วจะพบว่า สาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่ป่า15cf01600f271a49dbd2be5ae7939724.jpgฉะนั้นการจะแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหาได้จะต้องหาวิธีการควบคุมไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ป่าอย่างเด็ดขาด จึงจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ ส่วนการฉีดพ่นละอองน้ำนั้น อาจจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่อาจจะไม่มาก ทั้งนี้อยากเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน ทั้งทางกองทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รวมไปถึงทุกอำเภอและทุกหมู่บ้านตำบล ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อไปef662246b5695e36f8bdb2ffb8c82091.jpgโดยเฉพาะการนำระบบ Single Command มาใช้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องประสานความร่วมมือการตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์ปัญหา เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้ให้กำลังใจทุกภาคส่วนในการทำงานและเชื่อว่าหากร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้วอาการจะคลี่คลายไปได้อย่างแน่นอน02a091fedfd631fc35471ab7ff7ea24f.jpgรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยอมรับว่า ในเวลานี้ยังไม่พอใจกับสถานการณ์ปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามทางกองทัพภาคที่3 และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้พยายามทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังเช่นกัน ซึ่งต้องชื่นชมให้กำลังใจ แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานอย่างเข้มข้นต่อไป33e077fd37809c9c355eb2f01491d841.jpg โดยเฉพาะการทำให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและช่วยกันป้องกันแก้ไขลดการเผาลงให้ได้ ซึ่งการนำมาตรการปิดป่าและมีการลงโทษมาใช้ได้ผลระดับหนึ่ง แต่การสร้างความร่วมมือจากประชาชนสำคัญที่สุด