หนุ่มนักศึกษาวิชาท่องเที่ยว สุดทนปัญหาหมอกควันและไฟป่า สวมชุดกรองอากาศออกมาแสดงสัญลักษณ์กระตุ้นการแก้ไขปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่อนจดหมายเปิดผนึกทวงถามการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในการแก้ไขปัญหาed865de37948748054e78c27511288b8.jpgที่ข่วงประตูท่าแพ กลางเมืองเชียงใหม่ ขณะที่ทางผู้ว่าและหัวหน้าหน่วยงานราชการกำลังทำพิธีเปิดกิจกรรม ประธาน เปิดยุทธการสยบไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันได้มี นายธีระพล ขุนหมื่นลายประดิษฐ์ เป็นนักศึกษาวิชาท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 11d0adb794b870262ce2f2f7a19fb93d.jpgได้สวมชุดกรองอากาศ ที่ประดิษฐ์ด้วยตัวเองทั้งหน้ากาก และท่อกรองอากาศครอบปากและจมูก มาพร้อมกับป้ายบอร์ดติดจดหมายเปิดผนึกที่เรียนด้วยตัวเอง 2 ฉบับ มาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พร้อมกับแจกจ่ายจดหมายเปิดผนึกของตนเองถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ a7bae01f04b3fc2e0cda2932d4426230.jpgโดยฉบับหนึ่งเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญจากมลพิษทางอากาศ จากปัญหาหมอกควัน และไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ม่มาตรการใดๆออกมา ให้เห็นเป็นรูปธรรม2ad73c3a5cbedd5c3d10605aa1693dd7.jpgส่วนหนังสืออีกฉบับ เป็นแถลงการณ์ เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาระยะยาวกับเรื่องหมอกควัน และไฟป่าที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้มีตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มารับหนังสือไปโดยไม่ให้ไปยืนกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยตรง8618ecb978be06cd363a88c0fa3a3c25.jpgขณะเดียวกัน นาย ธีระพล ขุนหมื่นลายประดิษฐ์ ก็ได้เดินแจกจ่ายหนังสือเปิดผนึกและแถลงการณ์ของตนเองให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว พร้อมกับเปิดเผยว่าที่มาในวันนี้ต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ พร้อมกับทำเอกสารที่เป็นไปตามขั้นตอนของราชการเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเป็นหัวหน้าหน่วยงานราชการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าให้เป็นรูปธรรม ไม่ได้หวังมาสร้างความวุ่นวายแต่อย่างใดเพียงอยากแสดงออกในฐานะของชาวเชียงใหม่คหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง