ค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายงานข่าวแจ้งว่า บรรากาศวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาพุทธได้พร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวเดินทางเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ข้ามปี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาติบ้านเมือง ตามวัดต่างๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่

โดยที่บริเวณภายในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองเชียงใหม่พบว่า ตั้งแต่ช่วงเย็น ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาจับจองที่นั่ง เพื่อเตรียมเข้าร่วมพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หรือการสวดมนต์ข้ามปี และได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมต่างที่ทางวัดจัดขึ้น ซึ่งทางวัดได้มีการจัดเตรียมสถานที่โดยรอบให้เพียงพอต่อผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วม และได้มีการแจกหนังสือสวดมนต์ข้ามปีให้กับประชาชนอีกด้วย

สำหรับพิธีเจริญพุทธมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่นั้น มีความเชื่อว่า การสวดมนต์ภาวนาถือเป็นสิ่งมงคล เพื่อให้จิตสงบ สะอาดและสว่าง เกิดปัญญานำไปสู่ชีวิตที่สันติสุข ขณะเดียวกันการเจริญพระพุทธมนต์ถื่อเป็นความสิริมงคล และการเริ่มต้นที่ดีในการเข้าสู่ปีใหม่ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ยังเป็นการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำสิ่งที่เป็นมงคลต่อตนเอง นอกจากนี้ ยังมีวัดในต่างอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เกือบทุกวัดได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นด้วยเช่นกัน