GNIj61.jpg
GNIbR2.jpg
GNIlMy.jpg
GNID1D.jpg
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย หรือประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2565 หลังจากที่ต้องหยุดเพราะสถานการณ์โควิดไป 2 ปีด้วยกัน ปีนี้ทั้งนักศึกษาใหม่ ศิษย์เก่า คณาจารย์ ร่วมกินกรรมกันคึกคักหลายหมื่นคน
GNIAA9.jpg
GNIPLJ.jpg
GNI2kb.jpg
GNICOf.jpgGNIuXa.jpg
GNInzq.jpg
GNIrxz.jpg
GNI868.jpg
ที่หน้าประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บนถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นาย นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด งานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย หรือ ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2565 “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” โดยมี ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้GNIVWR.jpg
GNIXK0.jpg
GNIaAu.jpg
GNIpeZ.jpg
ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เป็นประเพณีเก่าแก่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สืบทอดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2507 และในปีการศึกษา 2565 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ ขึ้นไปนมัสการ พระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้ชื่อ “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ ”
GNIGkI.jpg
GNIJOP.jpg
GNILat.jpg
GNImze.jpgซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่และนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินเท้าจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นไปวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ระยะทางรวมกว่า 14 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะได้นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำนักศึกษาใหม่ ที่ยังเคยร่วมประเพณีเดินขึ้นดอยตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 จำนวนทั้งสิ้น 18,000 คนขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และสร้างความสามัคคีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
GNIFnk.jpg
GNIMWv.jpg
GNMWKE.jpg
GNMdPN.jpgทั้งนี้จากสถานการณ์โควิด ทำให้ต้องงดการจัดกิจกรรมลูกช้างเดินขึ้นดอย ไป 2 ปีด้วยกันทำให้ปีนี้หลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลงและได้กลับมาจัดทั้งนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งศิษย์เก่าได้พร้อมใจกันเดินทางกลับมายังรั้วสีม่วงเพื่อร่วมกิจกรมกันอย่างคึกคักหลายหมื่นคน เพื่อร่วมชมขบวนของแต่ละคณะที่สวยงามอลังการแต่ละคณะผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของล้านนา
GNM0eV.jpg
GNMS3Q.jpg
GNMYbS.jpg
GNMzan.jpgศิษย์เก่าได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมส่งน้องๆ เดินขึ้นดอย บางส่วนที่ยังมีเรี่ยงแรงก็ร่วมเดินขึ้นดอยไปกับน้องๆ ที่หลายคนก็หลายเป็นวัยรุ่นลูกรุ่นหลานไปแล้วด้วย เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ลูกข้าง มช.ทุกรุ่นทุกวัยจะเฝ้ารอมาร่วมกันทุกๆปี