MfZ6bv.jpeg
MfZnpE.jpeg
ปัญหานกพิราบที่ข่วงประตูท่าแพกลับมาอีกแล้ว หลังพบว่ามีนกพิราบเพิ่มจำนวนมากจากการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมา นิยมไปถายภาพกับนกพิราบส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าแอบนำอาหารนกมาขายพร้อมอาชีพใหม่รับถ่ายภาพให้นักท่องเที่ยว ส่งผลให้นกพิราบเพิ่มจำนวน หลายคนห่วงเรื่องปัญหาการแพร่เชื้อโรค พบทั้งขี้นก และซากนกที่เสียชีวิตทุกวัน
MfZ8NN.jpeg
MfZHQV.jpeg
MfZa0S.jpeg
ปัญหาฝูงนกพิราบจำนวนนับหมื่นตัวที่ข่วงประตูท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่ เริ่มกลัมามีปัญหาอีกครั้งหลังจากที่สถานการณ์โควิดดีขึ้น มีการเปิดประเทศ การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว และส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลับมา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่กลับมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่เป็นชาติหลักที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นต่อเนื่อง
MfZpZn.jpeg
MfZvsg.jpeg
MfZGyW.jpeg
MfZL92.jpeg
และที่ข่วงประตูท่าแพซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยว และถ่ายภาพ ซึ่งตรงจุดนี้มีนกพิราบจำนวนมากมาอยู่อาศัย และหากินเพิ่มมากขึ้น และยิ่งกลับเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามา เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมที่จะมาถ่ายภาพคู่กับนกพิราบ ที่ข่วงประตูท่าแพ ซึ่งมีวิวกำแพงเมือง และประตูเมืองที่สวยงาม และเพื่อถ่ายภาพคู่กับฝูงนกพิราบจำนวนมาก หรือถ่ายภาพขณะที่นกพิราบมาเกาะตามตัวหรือตอนให้อาหารก็ยิ่งกลายเป็นภาพที่สวยงาม และก็กลายเป็นนอีกจุดหนึ่งที่ดึงดดนักท่องที่ยวมาถ่ายภาพคู่กับนกพิราบ จนเกิดอาชีพที่ตามมาคือพ่อค้าแม่ค้ามาขายอาหารนกเพื่อล่อฝูงนกพิราบจำนวนมากมาที่ประตูท่าแพ และอีกอาชีพที่เกิดใหม่คู่กันคืออาชีพบริการถ่ายภาพคู่กับนกพิราบ
MfZej1.jpeg
MfZmpy.jpeg
MfZFND.jpeg
MfZIU9.jpeg
โดยจะเริ่มจากการขายอาหารล่อนกพิราบให้กับนักท่องเที่ยว ถุงละ 20 บาท แล้วจะบริการถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวทั้งจากมือถือหรือกล้องถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวค่าบริการตามที่นักท่งเที่ยวจะให้ โดยเฉพาะภาพตอนที่นกพิราบบินเข้ามาในภาพ กลุ่มคนเหล่านี้จะทำงานกันเป็นทีมคนหนึ่งจะให้อาหารล่อนก อีกคนจะเตรียมกล้อง และจัดองค์ประกอบให้นักท่องเที่ยวในภาพ เมื่อนกพิราบมากินอาหารจำนวนมากที่โปรยให้ตามพื้นคนที่ใอาหารก็จะส่งเสียง หรือปาข้าวของให้นกตกใจแตกตื่นบินผ่านกล้องเข้ามาในภาพ ก็จะได้ภาพที่สวยงามแปลกตาทั้งวิวเของประตูท่าแพ และนกพิราบ จนกลายเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวMfZMrJ.jpeg
Mfcd0b.jpeg
Mfc0cf.jpeg
Mfc7sa.jpeg
แต่สิ่งที่ตามมาคือ ความสกปรกของพื้นที่ทั้งมาจากเศษอาหารนก ถุงพลาสติกที่บรรจุอาหารนก มูลของนกตามพื้น ตามต้นไม้ ที่นั่งหรือแม้แต่บนกำแพงเมือง และยังพบว่าทุกวันจะมีนกป่วย และเสียชีวิต ทั้งจากโรคภัย และอุบัติเหตุที่ถูกรถชน รถทับเสียชีวิตทุกวัน ทำให้ตอนนี้ชาวเชียงใหม่จำนวนไม่น้อยเริ่มเป็นห่วงเรื่องของจำนวนนกที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูฝนกำลังต่อเนื่องเข้าฤดูหนาว ก็หวั่นว่านกพิราบอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อโรคหลายอย่างมาแพร่ระบาด โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่มักจะระบาดในช่วงนี้ด้วย
MfczTz.jpeg
Mfc4j8.jpeg
MfcNvR.jpeg
MfcfB0.jpegแม้จะเข้าใจว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว และก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาควบคุมปริมาณของนกที่เพิ่มขึ้น หรือสุ่มตรวจเชื้อโรคว่ามีพาหะนำโรคร้ายมาหรือไม่ และอยากให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ใช่มีการนำอาหารมาขาย และเรียกนกมา ซึ่งหากมีแหล่งอาหารนกก็มักจะมาอยู่รวมกัน จึอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาดูแลจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย ที่ผ่านมาเคยมีการติดป้ายห้ามจำหน่าย และให้อาหารนก และมีการจับกุมคนที่มาลักลอบขายอาหารนก แต่ตอนหลังจับแล้วก็ปล่อยแต่ก็กลับมาขายอีกเนื่องจากรายได้ดี และช่วงหลังก็เลิกจับเห็นกลับมาขายกันอย่างเปิดเผยอีก