e31bf8cf213d44f670377115296b5af7.jpg
58ce78878ea1f7e97d548344eaae1103.jpg
“กาดสวนแก้ว “ส่อปิดตำนาน 30ปี ศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดเชียงใหม่ประกาศปิดบริการชั่วคราวตั้งแต่ 1ก.ค.65 เป็นต้นไป เหตุสุดทนพิษโควิด-19 จนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อไปอีกไม่ไหว
ab156ce1fb9f5cc6eb2b4acf4ecbcbb6.jpg
5fc60b9a8757226941895b332edc55a8.jpg
วันนี้(17มิ.ย.65) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ซึ่งเป็นศูนย์การค้าใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 เป็นต้นไป โดยวานนี้(16มิ.ย.65) ทางศูนย์การค้าได้มีการทำหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าไม่ทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมพร้อมระบุสาเหตุว่าเนื่องมาจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆได้ไว้อีกต่อไปประกอบกับไม่มีมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ จึงจำเป็นต้องปิดบริการในชั่วคราว ไปจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น2622a378b4364054a9ee9223fd747d13.jpg
7a713a5a07194f4cc4a506c010675652.jpg
ทั้งนี้หนังสือที่ทางศูนย์การค้ากาดสวนแก้วมีการแจ้งไปยังผู้ประกอบการร้านค้า ลงวันที่16มิ.ย.65 เรื่องการปิดศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เป็นการชั่วคราว ระบุว่า “นับตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่เริ่มมีการระบาคของ Covid-19 และเพิ่มระดับความรุนแรงซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างหนักทั้งต่อศูนย์การค้ากาดสวนแก้วและผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ผู้ใช้บริการศูนย์การค้าลดลง ถึงแม้ศูนย์การค้าได้ช่วยแบ่งเบาภาระด้วยการลดค่าเช่า ค่าบริการ และผ่อนผันทุกวิถีทางเพื่อประดับประคองให้ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นลงบ้าง
ในส่วนของศูนย์การค้าเอง ก็ได้พยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ปรับลดช่วงเวลาเปิด-ปิดห้างเพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้า ตัดลดค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น ด้วยความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่นพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยกันในเร็ววัน
แต่เนื่องจากปัญหาการระบาดของCovid-19 ยังคงยืดเยื้อต่อเนื่อง ทำให้รายได้ของศูนย์การค้าไม่เพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แม้ได้ปรับลดอย่างถึงที่สุดแล้ว ประกอบกับในปัจจุบันทางภาครัฐไม่มีนโยบายผ่อนปรนหรือช่วยเหลืออีกต่อไป ดังนั้นหากพิจารณาจากผลการดำเนินการในปัจจุบัน ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องหยุดดำเนินการศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุหยุดกิจการฉุกเฉินและส่งผลกระทบกับลูกค้ามากไปกว่านี้
ศูนย์การค้าจึงขอแจ้งว่าจะขอปิดศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อรอให้สถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
ศูนย์การค้าขอขอบพระคุณผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำธุรกิจมาตั้งแต่ต้น และหวังเป็นนอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจในเหตุผลและความจำเป็น อย่างไรก็ตามศูนย์การค้ายังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้น หากมีความคืบหน้าศูนย์การค้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านทราบต่อไป บริษัทจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้”
a0f205fc06a5be3ddb7848dc39c6237a.jpg
58ce78878ea1f7e97d548344eaae1103.jpg
สำหรับอุทยานการค้ากาดสวนแก้วนั้น เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 ก.พ.2535 นับเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยในเวลานั้น ถือเป็นศูนย์รวมการช้อปปิ้งและแฟชั่นนำสมัยของผู้คน โดยเฉพาะวัยรุ่นในยุคนั้นด้วย อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ซบเซา เหงาลงอย่างต่อเนื่อง จากการที่มีห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าแห่งใหม่และทันสมัยกว่าเปิดให้บริการในภายหลัง แม้ว่าจะมีความพยายามปรับปรุงในหลายๆด้านแล้ว แต่ไม่ประสบผลเท่าที่ควร จนกระทั่งประสบปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ซ้ำเติมอย่างหนัก.