apQNVN.jpg
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)ออกประเทศเตือนพื้นที่เสี่ยงของ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม ตำบลโป่งแยง และตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หรือพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม ระวังปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม จากฝนตกหนัก และการปลูกสร้างอาคารที่พักที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการพลังทลายของหน้าดินได้ง่ายขึ้น
apQfSV.jpg
apQhiQ.jpg
apQkuS.jpg
มีรายงานว่า เมื่อวันที่ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ออกประเทศเตือนภัย เรื่อง ขอให้ระมัดระวังปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม ความว่า “ด้วยในห้วงเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับภาวะพายุฝนลมแรง ฝนตกชุกต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินชุมน้ำเสี่ยงต่อการพังทลายของดินอาจก่อให้เกิดอุทกภัยและเกิดดินถล่มขึ้นได้ ดังเช่นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ได้เกิดดินถล่มปิดเส้นทางถนนทางขึ้นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย รวมไปถึงบริเวณที่เรียกกันว่าม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง ท้องที่ตำบลโป่งแยง
และตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
apQ3In.jpg
apQTwg.jpg
apQtDW.jpg
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ที่อาจจะต้องประสบกับอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าว อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม และเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2 ซึ่งมีความสูงชันและอ่อนไหวต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ประกอบกับมีฝนตกอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่เริ่มมีน้ำป่าไหลหลาก การเลื่อนไถลของดินและหินอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งพื้นที่บริเวณดังกล่าว มีการปลูกสร้างอาคารที่พักที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาและบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อาจจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดินและอาจก่อให้เกิดดินถล่มขนาดใหญ่ขึ้นได้ จึงขอให้
พี่น้องประชาชนระมัดระวังในการใช้เส้นทางสัญจรในพื้นที่บริเวณดังกล่าว รวมไปถึงการพิจารณาเข้าพักแรมค้างคืนในสถานบริการนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าผาลาดชัน ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน”apQKh1.jpg
apQwJ2.jpg
apQZ5y.jpg
ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวยังคงเกิดกรณีพิพาทกันอยู่ระหว่าง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กับชาวบ้านในพื้นที่ กรณีที่บังคับใช้กฏหมาย ในการจัดระเบียบพื้นที่ โดยพบว่ามีการช้พื้นที่ที่ผิดประเภท บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน และการซื้อขายเปลี่ยนมือเป็นของนายทุน ซึ่งบางส่วนเรื่องอยู่ในชั้นศาล และบางส่วนก็เป็นคำสั่งศาลให้รื้อถอน แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานได้จนเกิดปัญหาหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมารวมทั้งกรณีล่าสุดที่ชาวบ้านระดมคนมาปิดล้อม และไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีคำสั่งจากทางกรมให้ทำการรื้อถอนได้ 5 จุดด้วยกัน