ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นำคณะเยือนนครเซี่ยงไฮ้ กระชับสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง เชื่อมท่องเที่ยว ดูบทเรียนปัญหาคุณภาพอากาศ และรับสนับสนุนเทคโนโลยีพร้อมความร่วมมือนำไปแก้วิกฤติหมอกควัน5b8b4b05a8793c94d16485314ffff951.jpgผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาการเมืองแห่งนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะที่พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เยี่ยมคารวะและหารือกับนายหลี่ อี้ผิง รองประธานที่ปรึกษาการเมืองประจำนครเซี่ยงไฮ้ ตามคำเชิญของสถานกงสุลใหญ่สาธารณะประชาชนจีนประจำเชียงใหม่3e7666437f04cb7b4b4d1933328066cf.jpgโดยประเด็นการหารือสำคัญในครั้งนี้เพื่อผลักดันการเสริมสร้างความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างเซี่ยงไฮ้กับเชียงใหม่,การส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และการศึกษาเรียนรู้การบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจีน นอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญเป็นเรื่องการผลักดันความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้วยการเรียนรู้ประสบการณ์จากการเผชิญปัญหามลพิษอากาศของจีน โดยเฉพาะของนครเซี่ยงไฮ้e635f759a45b115517b8e4212e2451b4.jpgทั้งนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่หวังขอสนับสนุนจาก Chinese Acadamy of Sciences(CAS) ในการเริ่มศึกษาแนวทางการสร้างหอคอยหอกอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ,ความร่วมมือในการผลิตNano Filter ทั้งสำหรับหอคอยฟอกอากาศและเพื่อจัดทำ Safety Room,การขอความร่วมมือพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ,ความร่วมมือวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการปัญหา และการขอรับความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ดาวเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันe54856e18df21ee7d0ed62c5c8acda08.jpgนายหลี่ อี้ผิง ประธานที่ปรึกษาการเมืองประจำนครเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่า เชียงใหม่และเซี่ยงไฮ้ นับว่ามีความสัมพันธ์แนบแน่นใกล้ชิดในฐานะบ้านพี่เมืองน้อง ซึ่งทางเซี่ยงไฮ้และประเทศจีน ยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันของเชียงใหม่ ทั้งนี้แม้ว่าสาเหตุของปัญหามลพิษอากาศของทั้งสองเมืองอาจจะแตกต่างกัน แต่ก็พร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ และสร้างความร่วมมือในการช่วยแก้ไขปัญหา ดังกล่าว ขณะที่ประเด็นด้านต่างๆ ก็พร้อมจะสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างดีเช่นกันcf13e251a0bad5f8c18121a7bf7670e4.jpgด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเยือนในครั้งนี้ทางนครเซี่ยงไฮ้ให้การรับการต้อนรับอย่างดี และยังพร้อมที่จะให้การสนับสนุน รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านต่างๆร่วมกัน ทั้งการกระชับความสัมพันธ์การท่องเที่ยวและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหาหมอกควันเชียงใหม่และภาคเหนือ แม้ว่า สาเหตุของปัญหา ของจังหวัดเชียงใหม่กับนครเซี่ยงไฮ้อาจจะมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามหวังที่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์และนำองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปใช้ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือได้เป็นอย่างดีต่อไป