XG4E5f.jpgXG4oC8.jpg
ต้นหอม ผักชี ผักคื่นช่าย ขยับราคาขายปลีกพุ่งสูงเป็นกิโลกรัมละ 180-200 บาทแล้ว ขณะที่ไข่ไก่เช้านี้ขยับราคาขึ้นอีกแผงละ 3 บาท ขายปลีกเบอร์ใหญ่เกิน 5 บาทไปแล้วตอนนี้
XG45fb.jpg
XG4OHa.jpg
XG4jSq.jpg
XG4liz.jpg
ราคาสินค้าหลายอย่างโดยเฉพาอาหารการกินขยับราคาขึ้นรายวัน รวมทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่าช่วงนี้มีการขยับราคาขึ้นหลายอย่าง โดยเฉพาะเเหล่งโปรตีนที่เคยนับว่าเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกคือไข่ไก่ เช้าวันนี้พบว่าราคาไข่ไก่ขยับราคาขึ้นอีกแผงละ 3 บาท หรือเฉลี่ยฟองละ 10 สตางค์ ส่งผลให้ราคาไข่ไที่เชียงใหม่ราคาร้านส่ง ไข่ไก่เบอร์ 0 จากราคาแผงละ(30ฟอง) 128 ขึ้นมาเป็น 131 บาท เบอร์ 1 จากราคา แผงละ 118 ขึ้มาเป็น 121 บาท เบอร์ 2 จากราคาแผงละ 112 เป็น 115 บาท เบอร์ 3 จากราคาแผงละ 108 เป็น 112 บาท เบอร์ 4 จากราคาแผงละ 105 บาทเป็น 108 บาท
ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ราคาไข่ไก่จำหน่ายปลีกตามตลาดชุมชนอย่างที่ชุมชนท่าเดื่อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ไข่ไก่ขยับราคาขึ้นแพงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง โดยไข่ไก่เบอร์ใหญ่สุดจำหน่ายที่ 10 ฟอง 51 บาท ขายปลีกฟองละ 5 บาท 50 สตางค์แล้วในตอนนี้ ส่วนเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 อยู่ที่ 10 ฟอง 46 บาท 44 บาท และ 41 บาทตามลำดับ
XG4DIR.jpg
XG4Pw0.jpg
XG4sou.jpg
XG42JZ.jpgขณะเดียวกันพบว่าช่วงนี้ราคาพืชผักที่มีการปรับสูงขึ้นกว่าเท่าตัวคือผักชี ต้นหอม และผักคื่นช่าย ราคาส่งขยับราคาขึ้นมาจากกิโลกรัมละ 50-70 บาท มาเป็น 150 บาทต่อกิโลกรัม และตามตลาดค้าปลีกที่แบ่งขายจากเคยขายกำละ 5 บาท ต้องปรับมาขายกำละ 10 บาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 180-200 บาทแล้วในตอนนี้
ทำให้ชาวบ้านต้องปรับตัวเลือกไปทานอาหารอย่างอื่น หรือต้องใช้วิธีลดขนาด ลดปริมาณลง อย่างไข่ไก่ก็ลกเบอร์ลงให้ฟองเล็กกว่าที่เคยรับประทาน พืชผักก็เลือกเปฃี่ยนไปใช้ผักอย่างอื่นประกอบอาหารแทน ต้นหอมผักชีคื่นช่ายก็ใส่ให้น้อยลง พอให้มีกลิ่นหอมครบรส แทน ซึ่งชาวบ้านต่างก็บ่นเป็เสียงเดียวกันว่าตอนนี้ค่าครองชีพสูงอะไรก็ขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นของกิน น้ำมัน หรือแม้แต่ค่าไฟฟ้าที่กำลังจะขึ้น สวนทางกับรายได้ที่ตอนนี้หามาแทบจะไม่พอรายจ่ายในแต่ละวัน