จากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละกว่า 2,000 คนต่อวัน และในระยะนี้ ร้าน Warm up cafe ผู้ประกอบการร้านอาหารกึ่งผับเจ้าดังสุด ในจังหวัดเชียงใหม่ ปรับตัวให้เป็นเขตตรวจ ATK 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งพนักงานและผู้มาใช้บริการ
3cc325659fef30372c09bb573b8ec9be.jpg
90af1e844aa487586a3ba38503014d1f.jpg
57c401d4a5aee8a78babd5d2380ab021.jpg
หลังจากในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในร้านอาหารกึ่งผับที่อนุญาตให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลายคลัสเตอร์ ทำให้ผู้ประกอบการปรับตัว หันมาใช้ Application LINE@ ที่พัฒนาโดยกลุ่มคนเชียงใหม่ และหลายร้านกำหนดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ก่อนเข้าร้านทุกคน ตั้งแต่เจ้าของร้าน นักดนตรี พนักงานร้านรวมไปถึงกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ
4498d72831a13e73d09e025430562f56.jpg
a135ae94b41b9fc6bc6f6f473ae095c5.jpg
3321fbd664510ca799dd4925c785220f.jpgขณะนี้มีร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่นำระบบนี้มาใช้แล้วประมาณ 10 ร้าน โดยเฉพาะในย่านนิมมานเหมินทร์ และส่วนใหญ่เป็นร้านที่เคยประสบปัญหา มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนมาก่อนหน้านี้ (เช่นร้าน Warm up café, Living Machine, Sopa, เปิงคาเฟ่, และ Lism เป็นต้น)
4c22dc925c8d4fb578b8a86e82da442d.jpg293e1b5adb5381274ac7293c6151a2ee.jpg
1a67e6bec3280759a6beb21024041b36.jpgนายศิระภัทร สุริยะศักดิ์ เจ้าของร้านอาหารกึ่งผับ (Warm Up Café) บอกว่า การใช้ Application นี้ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนในร้านแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับทุกฝ่าย ทั้งสถานประกอบการและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพราะการตรวจ 1 ครั้ง จะมีการบันทึกรูปบัตรประชาชนพร้อมผลตรวจ ATK ไว้ สามารถนำไปใช้แสดงในร้านอาหารที่ใช้ Application เดียวกันได้โดยไม่ต้องตรวจใหม่ ในระยะเวลา 48 ชม.
f87b69ceba2e0ca4823517427248db71.jpg
a93bec53b33067164ee2a8e8e764c042.jpg
8d6aac5225247193292408f0a2dde7e1.jpgc572411a4bf60006b1a2964e86bd07e2.jpgโดยที่ร้าน (Warm Up Café) ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อคืนนี้เป็นวันแรก ท่ามกลางการตรวจเข้มของเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครอง เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภูพิงค์ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เชื้อว่าร้านอาหารกึ่งผับทุกแห่ง พร้อมที่จะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการทุกอย่างที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด เพื่อให้ธุรกิจสามารถไปต่อได้ อันจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้เดินหน้าต่อไป ซึ่งทางร้านได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกคน
https://youtu.be/TGmLJmela6g