fda88e2a35104260c2c2ae873557f4ce.jpg
จังหวัดเชียงใหม่มียอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องทุบสถิติสูงสุดต่อวันแล้วที่ 412 ราย ล่าสุดวิกฤติเตียงของโรงพยาบาลสนามเริ่มหนักขึ้นเร่งปรับเปลี่ยนระดับการรับผู้ป่วยจากเตียงสีเขียว เป็นพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเตียงสีเหลือง หรือผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง เพื่อบรรเทาความแออัดของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พร้อมจัดตั้ง CI หรือศูนย์แยกกับของแต่ละอำเภอสำหรับกระจายผู้ป่วยสีเขียวไปดูแล18fe51116428664e92a4970a076e5a34.jpg
d1e6a77fea255978649d607d9c739d98.jpg
1c868da65dd580acfe256aa5d8eb837a.jpg
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่เชียงใหม่ อยู่ในระดับวิกฤติแล้วเนื่องจากพบว่ามีผู็ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง และคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นกระจายไปทั่วพื้นที่ในหลายอำเภอด้วย ล่าสุดข้อมูลของวันที่ 21 ตุลาคม 64 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 412 ราย ถือว่าทุบสถิติสูงสุดมาตั้งแต่มีโควิดระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างจังหวัด 5 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพฯ จันทบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ และแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 407 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด ทำให้ยอดรวมระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 13,012 ราย059b1eb62f95118d5b5c67cb4c02197a.jpg
271f3df73327961a8b1f1beb87fc62bc.jpg
64710142de7ab77dbb7d318bf76e8d82.jpg
ทั้งนี้มีรายงานว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลสนามเริ่มมีวิกฤติเรื่องเตียงไม่เพียงพอสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 3-400 ราย ทำให้วานนี้เกิดกรณีปัญหาที่ว่ามีการรับตัวผู้ติดเชื้อมาเพื่อทำการคัดกรอง และต้องรอเตียงนานหลายชั่วโมงจนถึงช่วงกลางดึก เนื่องจากตอนนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนให้โรงพยบาลสนามที่ศนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติให้เลปี่ยนมาเป็นพื้นที่รับผู้ป่วยอาการสีเหลือง ที่มีอาการสุ่มเสี่ยงจะวิกฤติ และให้แต่ละอำเภอตั้ง CI หรือศูนย์แยกกักแต่ละอำเภอเพื่อรองรับผู้ป่วยอาการสีเขียวหรืออาการน้อยและไม่แสดงอาการ จึงทำให้คืนที่ผ่านมาเกิดปัญหามีผู้ที่รอคัดกรองและรอเตียงที่โรงพยาบาลสนาม ในช่วงที่แต่ละอำเภอยังคงเร่งเตรียมเตียงรองรับผู้ติดเชื้อที่จะถูกส่งไปกักตัว บางรายถูกรับตัวมาแต่เช้ามารอคัดกรองและรอเตียงจนถึงค่ำมืด แต่ไม่มีอาหารกินเนื่องจากยังไม่เข้าระบบที่เป็นผู้ป่วยมีเตียงในโรงพยาบาลสนาม บางรายก็แก้ปัญหาด้วยการสั่งอาหารผ่านไรเดอร์มาส่ง แต่บางรายก็สั่งไม่เป็นและติดต่อญาติที่อยู่ต่าอำเภอลำบากจึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องของอาหารการกินที่มีไม่เพียงพอ077bdef4d1ca90c3b46df84b93aca453.jpg
cb63ed08ce7fc66703d9c7c4976ba895.jpg395d59d0bb15b76f71834bec614cb935.jpg
ในส่วนของโรงพยาบาลสนาม โดย แพทย์หญิง กชพร อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงดาว ในฐานะรองผู้อำนวยโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่กำลังเตรียมการที่จะปรับสถานภาพของโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมที่เปิดรับดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ให้เป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองหรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนเตียงสำหรับดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองตามโรงพยาบาลต่างๆ เริ่มไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ เพราะการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการรักษาอาการของผู้ป่วย เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการทางปอด จำเป็นต้องให้ยารักษา ให้น้ำเกลือ ให้ออกซิเจน ต้องมีการเอ็กซเรย์ปอดอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และพยาบาล หากไม่ได้รับการรักษาหรือได้รับการดูแลไม่ดี อาจจะทำให้ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง มีอาการป่วยที่รุนแรงขึ้นจนกลายเป็นผู้ป่วยสีส้ม และสีแดง หรือผู้ป่วยอาการหนักถึงหนักมากได้ตามลำดับ และอาจจะส่งผลต่อชีวิตของผู้ป่วยได้3ef3b5287d5a299d848a34c44dd1eed4.jpg
c2f8c501af9bdb3601c975b9cfb54499.jpg
51a7424973d420f6291ead0cc8e878ca.jpg
d7b126a3c0be088c1d8016b89c994118.jpg
สำหรับแนวทางในการปฏิบัตินั้น จะทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปกติมีเตียงผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว หรือผู้ป่วยที่แข็งแรงและไม่มีอาการ จำนวน 1,500 เตียง ให้กลายเป็นพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง จำนวน 150 เตียงแทน โดยวันนี้ (21 ต.ค. 2564) ได้เริ่มจัดพื้นที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองเป็นวันแรกแล้วในเบื้องต้น จำนวน 50 เตียง โดยมีผู้ป่วยสีเหลืองทยอยเข้ามารักษาแล้วกว่า 30 ราย ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสนาม ยังมีผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวคงค้างอยู่ในโรงพยาบาลสนามอีกประมาณ 1,000 เตียง ซึ่งหลังจากนี้จะเริ่มคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่เหลืออยู่ หากมีอาการแข็งแรงและผ่านการรักษาตัวครบ 10 วันแล้ว จะส่งไปกักตัวต่อที่ศูนย์พักคอยในแต่ละชุมชนหรือที่บ้าน เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของแพทย์ จากนั้นจะปรับเปลี่ยนเตียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้เป็นเตียงสำหรับรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองอีก 100 เตียง จนครบ 150 เตียง ตามกำหนด ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการระบายผู้ป่วยสีเขียวออกไปได้มากน้อยเพียงใดด้วย1f198889ee2f5a1f176b489e02d00828.jpg
a8d365f93ded4b7e7d48d18e3f64dd1b.jpg
1980af7c772466526b750b7662d0acc2.jpg
cd156a34fe9dea9e9aa2d94733539dbe.jpg
แพทย์หญิงกชพร กล่าวอีกว่า ในการรักษาพยาบาล พบว่า การดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว หรือผู้ป่วยที่แข็งแรง ไม่มีอาการ 10 คน จะเท่ากับการดูแลผู้ป่วยสีเหลือง หรือผู้ป่วยที่มีอาการทางปอด 1 คน ดังนั้น สิ่งที่มีความจำเป็นที่สุดในขณะนี้ คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลือง ซึ่งปกติแล้วการดูแลผู้ป่วยสีเขียว 1,500 คน ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ จะใช้แพทย์ 2 คน และพยาบาล เจ้าหน้าที่ ดูแลผู้ป่วยผลัดละ 10 คน แต่เมื่อเปลี่ยนกลุ่มการรักษาเป็นผู้ป่วยสีเหลือง 150 คน จะต้องใช้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ดูแลอย่างน้อย 20 – 30 คน ใช้แพทย์อย่างน้อย 4 คน และแพทย์เฉพาะทางอีก 1 คน
https://youtu.be/sdUkbgRcPFQ