0a2655a8021165702c46c4a6c71e35f4.jpg
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมดวยพาณิชย์ จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบเขียงหมูตามโครงการหมูพาณิชย์ลดราคา ตามโควต้าที่ได้รับการจัดสรรมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ทั่วถึง
4fbea0ff5dce00327ba65e2a80e0cffd.jpg
83638d53b3890930d1b78cb26c2737a3.jpg
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 มกราคม 2565 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการลงพื้นที่ออกตรวจสอบติดตามสถานการณ์การค้า โครงการหมูพาณิชย์ลดราคา โดยได้มีการเดินทางไปอีกอย่างบริเวณร้านเจ๊น้อย ซึ่งตั้งอยู่ที่ตลาดเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพบว่าในเช้าวันนี้ได้มีประชาชนมารอซื้อหมูลดราคากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าปริมาณหมูที่มีโควต้าจัดสรรมาจำหน่ายนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการนำเสนอไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป9caf93a21a76e07602a9f983ee8e1360.jpg
28729f802f7f7ac19ff4ef1fff19a554.jpg
160d8c695a38ac8398f46d11362aa175.jpg
โดยทางด้าน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในวันนี้ตนได้เดินทางเพื่อมาดูสถานการณ์เรื่องราคาเนื้อหมู ซึ่งที่ผ่านมาได้มีปัญหาเรื่องของราคาที่พุ่งสูงทั้งประเทศ เนื่องจากมีโรคระบาดในหมู ทำให้หมูขาดแคลน ปนะกอบกับความต้องการบริโภคของประชาชนยังคงมาก ส่งผลทำให้ราคาเนื้อหมูปรับตัวตามกลไกการตลาด ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการสั่งการให้ควบคุม เราไม่ถึงจัดโครงการ หมูพาณิชย์ลดราคา เพื่อแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและผู้บริโภค 031e3a3d7eafc945a8a7ca9709b700d1.jpg
0dad4e4cba7c3b583c49319ce77038dc.jpg
de644bc9249061ef6ba1337011ba6d84.jpgทั้งนี้จะได้มีการไปตรวจสอบยังห้องยืมต่างๆที่มีการเก็บชิ้นส่วนเนื้อสุกร เพื่อที่ป้องกันการกักตุนสินค้าหรือไม่ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีน เครื่องราคาเนื้อต่างๆอาจจะมีการเพิ่มราคาขึ้นอีก ตามกลไกของการตลาด แต่คาดว่าจะไม่เกิน 4-5 เดือน ราคาหมูน่าจะลดลงอย่างแน่นอน