วันนี้(7 มิ.ย.61) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 ที่จัดระหว่างวันที่ 6 -8 มิ.ย.611a73eb9a4fdcf2b42c1d730564e398e5.jpgโดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกจังหวัดเชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงประชาชนเข้าร่วมการจัดงานครั้งนี้จำนวนมาก ซึ่งในพิธีเปิดงานเป็นไปอย่างมีสีสันและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานได้อย่างดี ทั้งจากการฟ้อนรำต้อนรับของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่มีทุกรุ่นอายุตั้งแต่เด็กสาวจนถึงคุณป้าคุณยายอายุรวมกันกว่าพันปี และการเปิดงานด้วยการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ตะกร้อเก็บผลไม้สอยมะม่วงลูกใหญ่ที่ห้อยไว้บนยอดไม้ลงมาfe96f31624cbd5be650610388c2f82c4.jpgสำหรับการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการบริโภคมะม่วงของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมการติดต่อเจรจาธุรกิจด้านการค้า ขยายฐานตลาดส่งออกมะม่วง ตลอดจนส่งเสริมการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและตลาดไปในตัวอีกด้วย 6ab255906ca8da6085cdfe9cee1ef7d1.jpgภายในงานได้มีการจัดบูทนำผลผลิตมะม่วงของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกจากและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 25 อำเภอ กว่า 30 สายพันธุ์  มาวางจำหน่ายและให้ประชาชนได้เลือกชิม  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกมะม่วงนอกฤดู  นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์ที่สำคัญคือ การประกวดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง การประกวดมะม่วงพันธุ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพดีเพื่อการบริโภคและการส่งออก5418b2fb26e19c9eb21e57e180c4aa35.jpgผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงจำนวนมาก และมีอัตราการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เข้าจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 300-600 ล้านบาทในแต่ละปี สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 โดยกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกจังหวัดเชียงใหม่และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดขึ้น โดยงานนี้ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มศักยภาพการส่งออก ได้เป็นอย่างดี เพื่อขยายตลาดมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น6e9342d01db35af719833987b9bc3f2f.jpgขณะที่เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 59,210 ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงทั้งหมด 16,375 ราย แต่เป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงคุณภาพเพื่อการค้า/การส่งออกราว 45,000 ไร่ และมีปริมาณการส่งออกกว่า 35,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 300-600 ล้านบาท โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยแต่ได้รับการส่งเสริม โดยมีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะม่วงรวม 15 กลุ่ม และมีความก้าวหน้าเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ (ค.ชม) เพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีการรวมตัวกัน และเป็นจุดเด่นของชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่.