เชียงใหม่ – ฝนตกกระหน่ำส่งผลระดับน้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ชลประทานคาดมวลน้ำก้อนใหญ่สุดไหลผ่านถึงตัวเมืองเชียงใหม่ ช่วงเช้ามืดพรุ่งนี้(19 ส.ค.61) ปริมาณ 300-350 ลบ.ม./วินาที แต่มั่นใจไม่ล้นตลิ่งท่วม เพราะลำน้ำรองรับได้ 450 ลบ.ม./วินาที95f5162a00f1d2f1175503d8d63f6859.jpgรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(18 ส.ค.61) ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสายต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระดับน้ำในแม่น้ำปิง จนทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำปิงช่วงไหล่ผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ เกิดความวิตกกังวลว่าจะได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมทำให้ได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหาย ขณะที่ทางสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อม95f5162a00f1d2f1175503d8d63f6859.jpgทั้งนี้นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นผลมาจากพายุ “เบบินคา” ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงอย่างใกล้ชิดคาดว่ามวลน้ำสูงสุดจะไหลมาถึงตัวเมืองเชียงใหม่ที่จุดตรวจวัดระดับน้ำ P.1 สะพานนวรัฐ ในตัวเมืองเชียงใหม่ เวลาประมาณ 03.00 น.ของวันที่ 19 ส.ค.61 ซึ่งระดับน้ำน่าจะมีอัตราการไหลอยู่ที่ประมาณ 300-350 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 09b7c158200e3f437d500e2596f0a8bd.jpgขณะที่ลำน้ำแม่ปิงช่วงไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 450 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหากมีการวางแนวกระสอบทรายจะสามารถรองรับได้เพิ่มเป็น 550 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนั้นจึงไม่น่าจะเกิดสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงล้นตลิ่งเข้าท่วมตัวเมืองเชียงใหม่1dc360b085a6fe2def6699806236651d.jpgอย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทจึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอยู่ติดริมแม่น้ำทำการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นไปอยู่บนที่สูงหรือปลอดภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ โดยในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่นั้น เบื้องต้นเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม หากท่วมน่าจะเป็นในกรณีที่ฝนตกหนักแล้วไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน fc89758ab202d7da7f08df18109ab4a9.jpgส่วนที่มีการออกประกาศแจ้งเตือนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลสถานีสูบน้ำและผู้เลี้ยงปลาในแม่น้ำปิงนั้น เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับการระบายน้ำจากประตูน้ำต่างๆ ตลอดลำน้ำ ด้วยการดูแลอุปกรณ์ให้มั่นคงแข็งแรงและยึดแพ รวมทั้งกระชังไว้ให้มั่นคง ป้องกันผลกระทบจากการระบายน้ำ