62ae88535e41e5a1476bd2fbd76ef8a5.jpg
ฝนตกหนักในตัวเมืองเชียงใหม่และหลายอำเภอโดยรอบหลายชั่วโมงติดต่อกัน ส่งผลให้ถนน และที่ลุ่มต่ำในตัวเมืองเชียงใหม่เจอน้ำท่วมขังรอการระบาย ส่วนที่อำเภอแม่ริม น้ำป่าไหลบ่าลงน้ำแม่สา ต้องเร่งแจ้งเตือนพื้นที่ริมน้ำแม่สา และปลายน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำปิง ขนของขึ้นที่สูง
85717412265cdca10df0aa23ac268a72.jpg
a50547558057dfa11da7c2af5b5cd12c.jpg
สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเขตตัวเมือง และอำเภอโดยรอบพบว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า ติดต่อกันหลายชั่วโมงจนถึงช่วงบ่าย ส่งผลให้ในตัวเมืองเชียงใหม่ ทั้งเขคเทศบาลนครเชียงใหม่ และเขตเทศบาลตำบลแม่เหียะบางส่วน เกิดน้ำท่วมขังรอการระบาย เช่นถนนสายเชียงใหม่-หางดง ช่วงหน้าโรงพยาบาลใกล้หมอมีน้ำท่วมขังถนน และในซอยเทศบาลตำบลแหม่เหียะต้องส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องสูบน้ำมาช่วยระบาย ทำให้การจราจรใช้ได้เพียง 1 ช่องทาง ส่วนตัวเมือในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ชุมชนศรีปิงเมือง ชุมชนกาดก้อม ถนนหลายสายที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมขังสูง ต้องปิดการจราจรชั่วคราวเนื่องไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน
cdfd0202f43dcdefee3d0037616f9f7f.jpg
ขณะเดียวกัน ที่อำเภอแม่ริม มีรายงานว่าฝนที่ตกอย่างหนักในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำยป่าไหลหลากลงสู่น้ำแม่สา ที่เป็นต้นน้ำของน้ำตกแม่สา และน้ำแม่สาที่ไหลผ่านอำเภอแม่ริมก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำปิง น้ำป่าที่เป็นสีแดงขุ่นจากดินโคลนไหลบ่าจนปริ่มตลิ่ง ในช่วงที่ไหลผ่านปางช้าง และตามลำน้ำ dcaaf7d2b3c054829b0a3af4c8cce52e.jpg
c6d3798122a7b0390e4482a0c99b1fa4.jpg
37136548c7d32473ba521748b1f3d39f.jpg
ส่วนที่ร้านริมนาราคาเฟ่ ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำแม่สา มีคบิปภาพจากพื้นที่ขณะที่น้ำป่าไหลบ่าลงมาอย่างแรงจนเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ภายในร้าน และยังแสดงให้เห็นความแรงของกระแสน้ำที่เกิดจากน้ำป่าด้วย จนทางฝ่ายปกครองในพื้นที่ต้องแจ้งเตือนประชาชน ทั้งผู้ที่ประกอบอาชีพชายอาหารเครื่องดื่ม ร้านกาแฟ ร้านอาหารริมแม่น้ำรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนที่อยู่สองฝั่ง และท้ายน้ำให้เก็บข้างของขึ้นที่สูง และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด bf70d42f6a0aaa5c5442aca8f183f3c8.jpg
b225cb2236a50ec4d8092158f3699a5d.jpg
4cce6338837e906fd5972d2c178ddeba.jpg
ขณะที่ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ข้อมูลปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำให้นายอำเภอแม่ริม จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านกองแหะ ตำบลโป้งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.50 น. ปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง เท่ากับ 85 มิลลิเมตร (สัญญาณไฟสีเขียว) และสถานีอุทกวิทยาน้ำแม่สาที่บ้านแม่แมะ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระดับน้ำ 2.20 เมตร
(ค่าวิกฤต 1.60 เมตร) ทั้งนี้ สถานีเตือนภัยล่วงหน้ามีปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา ดังนี้
1. สถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านหนองหอย ตำบลโปงแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง เท่ากับ 57.0 มิลลิเมตร
2. สถานีตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านแม่แมะ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง เท่ากับ 31.5 มิลลิเมตร
อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำหมู่บ้านท้ายน้ำแม่สา ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบ เรดาร์ตรวจอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ายังมีเมฆฝนปกคลุม และฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ จึงขอแจ้ง ข้อมูลปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำเพื่อใช้ประกอบกรพิจารณาเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัย ให้แก่ประชาชนต่อไป