ฝนหลวงภาคเหนือประสบความสำเร็จทำฝนตกในหลายพื้นที่รอบอำเภอเมือง แต่ยังไม่สามารถทำให้วิกฤติหมอกควันคลี่คลายลง ยังวิกฤติหนัก อำเถอกัลยานิวัฒนายังหนักที่สุดPM2.5เกิน500ไมโครกรัม ขณะที่กองทัพอากาศยังเกินหน้าโปรยน้ำตัวเมืองช่วยบรรเทาความรุนรแงของฝุ่นพิษ วั้นนี้เตรียมแผนเพิ่มเป็น 6 เที่ยวบิน104fe77d31585362b3396c19479a6b0d.jpg
สถานการณ์หมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ เช้านี้ยังคงวิกฤติต่อเนื่อง ค่าฝุ่นละอองยังคงเกิดนมาตรฐาน แต่ระดับความรุนแรงดีขึ้นกว่าช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา โดยเช้านี้หมอกควันไฟยังคงปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่ ยังหม่สามารถมองเป็นดอยสุเทพทางด้านทิศตะวันตกของเมืองได้ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อเวลา 9 นาฬิกาค่ามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีอนุภาคต่ำกว่า 2.5 ไมครอน หรือค่า PM2.5 มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.ช้างเผือก อ.เมือง วัดได้ 118 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดได้ 110 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร21a03eee374f8da608a30c00c36addc1.jpg
จากข้อมูลของ เวปไซด์ www.airvisual.com ซึ่งเป็นเวปไซด์วัดคุณภาพอากาศของทั่วโลก พบว่าจากการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพอากาศหรือค่า US AQI จากหัวเมืองใหญ่จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกพบว่าค่ามลพิษในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 9 นาฬิกา ค่ามลพิษในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ลดลงมาเป็นอันดับ 2 ของโลกดัชนีคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ 216 US AQI ส่วนอันดับ 1 เป็นของเมือง Lahore , Pakistan วัดได้ 263 US AQI
ขณะที่ข้อมูลของ CMU CCDC หรือ ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Climate Change Data Center Chiang Mai University) ซึ่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากทั่งประเทศพบว่า ที่เชียงใหม่เช้านี้ ใตัวเมือง ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อำเภอเมือง วัดค่า PM 2.5 ได้ 271 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 20d8a9f572ce186834918be0c019f6b8.jpgและเช้าวันนี้ของจังหวัดเชียงใหม่สูงสุดที่ รพ.วัดจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนาสูงถึง 512 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
อย่างไรก็ตามในช่วงค่ำของวานนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบนได้ขึ้นบินสรางฝนหลวงประสบความสำเร็จทำให้เกิดฝนตกโดยรอบของอำเภอเมืองในหลายพื้นที่ของอำเภอสะเมิง อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง แต่เป็นฝนเล็กน้อยซึ่งสามารถช่วยบรรเทาสถานการณ์ลงมาได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในวันนี้ก็จะมีการติดตามสภาพอากาศหากมีความเหมาะสมก็จะปรับแผนขึ้นบินสรางฝนหลวงทันที
ขณะที่กองทัพอากาศ ก็ส่งเครื่องบินชนิด BT67 ประจำการที่กอบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ปรับภาระกิจจากสรางฝนหลวงมาช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควัน e7df0d93220c0e150ef4ca99b3db9520.jpgโดยวานนี้บินโปรยน้ำ 4 เที่ยว เที่ยวละ 3 พันลิตร รวม 12000 ลิตรเป้าหมายประตูท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่ 2 เที่ยวบิน และที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 2 เที่ยวบิน และในวันนี้ก็จะเริ่มเที่ยวบินเป็น 6 เที่ยวบิน โด. เวลา 11.00 น และ 11.10 ขึ้นทำการบิน 2 เที่ยวบินโปรยละอองน้ำ 6,000 ลิตร เป้าหมายบริเวณ ศูนย์ราชการ เชียงใหม่ใช้ความสูง 2,000 ฟิต และบริเวณประตูท่าแพใช้ความสูง 2,000 ฟิต วนในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น., 13.10น., 13.30น., 13.40น. ขึ้นทำการบิน 4 เที่ยวบินโปรยละอองน้ำ 12,000 ลิตร เป้าหมายบริเวณ ศูนย์ราชการ เชียงใหม่ใช้ความสูง 2,000 ฟิต และบริเวณประตูท่าแพใช้ความสูง 2,000 ฟิต