eUZrkv.jpgeUZHaN.jpg
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่ปรับแผนหลังสภาพอากาศเป็นใจกลับมาปฏิบัติการสร้างฝนหลวงแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าของภาคเหนือ เน้นพื้นที่เชียงใหม่ ลำปาง และแพร่ ขณะที่สถานการณ์หมอกควันเชียงใหม่ยังวิกฤติหนักต่อเนื่องพุ่งขึ้นอันดับ 2 ของโลก แนะประชาชน และกลุ่มเสี่ยงอยู่แต่ในอาคารดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดeUZ2Wt.jpg
eUZC1e.jpg
eUZuAl.jpg
eUZ6ek.jpg
สถานการณ์หมอกควัน และไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือยังวิกฤติหนัก ส่งผลให้คุณภาพอากาศของภาคเหนือยังต้องจมอยู่ใต้หมอกควันจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือPM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานมากว่า 2 สัปดาห์แล้ว โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เช้าน้เมื่อเวลา 8.00 น. พบว่า ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการตำบลช้างเผือกวัดได้ 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 187 AQI ที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดค่า PM 2.5 ได้ 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 167 AQI ที่ ดอยสุเทพ วัดได้ 83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 182 AQI ที่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว ตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่ ค่า PM2.5 วัดได้ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 172 AQI ขณะที่ ต.หางดง อ.ฮอด ซึ่งเป็นอำเภอตอนล่างเช้านี้สูงสุดของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ที่ 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 212 AQI eUZaxQ.jpg
eUZpnS.jpg
eUZGWn.jpg
เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก จัดอันดับให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีมลพิษอากาศสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลกต่อเนื่อง มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 181 US AQI รองจากเมืองการาจี ประเทศบังกลาเทศ 186 US AQI
ข้อมูลของดาวเทียมจีสด้ารายงานจุดความร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2566 รอบเช้า จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 38 จุด ในเขต ป่าอนุรักษ์ 20 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 18 จุด สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 3,582 จุดeUZJKg.jpg
eUZLPW.jpg
eUZee2.jpg
อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์วิกฤติหมอกควันของภาคเหนือ ล่าสุดทางกรมฝนหลวง และการบินเกษตรได้ตรวจพบสภาพอากาศที่เหมาะสมในการขึ้นปฏิบัติการสร้างฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวานนี้(8 มีนาคม 66 ) ได้ให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบนที่เชียงใหม่ขึ้นปฏิบัติการสร้างฝน เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยใช้เครื่องบินเกษตร ชนิด CASA จำนวน 2 ลำ เวลา 09.30 น. บริเวณพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ป่าไม้ ดอยพระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง พื้นที่ป่าไม้ อ.แม่ทะ แม่เมาะ จ.ลำปาง รอยต่อ อ.ลอง จ.แพร่ พื้นที่ป่าไม้ อ.จอมทอง ฮอด จ.เชียงใหม่
eUZ8OE.jpg
eUZXzV.jpg
หลังจากนี้ก็จะมีการติดตามสาพอากาศของพื้นที่ภาคเหนือหากพบว่ามีความเหมาะสมก็พร้อมที่จะวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการสร้างฝนหลวงเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควัน และไฟป่าของภาคเหนือตอนบน