mP2Lvn.jpg
สถานการณ์หมอกควันที่วิกฤติต่อเนื่องของเชียงใหม่ และภาคเหนือ น่าจะยืดเยื้อตามคาดการณ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม พายุฝนไม่มาถึงตอนบนตามพยากรณ์อากาศ แถมอากาศจะร้อนขึ้น เสี่ยงที่หมอกควันจะสะสมตัวหนาแน้นขึ้นได้อีก ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ไม่ขยายเวลา Work from home แล้ว หลังถูกวิจารณ์ยับเรื่องมาตรการต่างๆ
mP2mBg.jpg
mP2yqW.jpg
mP2F82.jpg
สถานการณ์หมอกควัน และไฟป่าขงลเชียงใหม่ และภาคเหนือมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อต่อไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่เป็นใจ แม้ว่าก่อนหน้านี้กรมอุตุฯจะพยากรณ์อากาศไว้ว่าช่วงวันที่ 6-9 ภาคเหนือจะมีพายุฤดูร้อน แต่ปรากฏว่าในฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งเท่านั้นส่วนใหญ่ทางตอนล่างของภาคเหนือไม่ขึ้นมาถึงตอนบนที่ประสบภาวะวิกฤติหมอกควันที่ยาวนานต่อเนื่องมากกว่า 2 เดือนแล้ว
ทางด้านศูนย์อุตนยิมวิทยาภาคเหนือรายงานว่า บริเวณความกดอากาสสูงหรือมวลอากาศเย็นเริ่มก่อนกำลังลง ทำให้ปริมาณฝนลดลงเหลือร้อยละ 10 ของพื้นที่ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่อเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือจะทำให้มีอากาศร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงสุดจะอยูีที่ 38-42 ฃองศาเซลเซียส ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้เสี่ยงที่จะทำให้หมอกควันถูกกดทับและสะสมตัวในอากาศได้ดีขึ้นอีก ประชาชนในพื้จที่ยังต้องป้องกัน และดูแลตนเองและครอบครัวจากมลพิษทางอากาศต่อเนื่องไปอีกmP2M71.jpg
mPCWcy.jpg
mPCd2D.jpg
mPC0F9.jpg
ขณะที่เช้านี้ข้อมูลของ ของกรมควบคุมมลพิษเช้านี้พบว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 8.00 น. ทุกสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของเชียงใหม่ยังอยู่ในระดับสีแดง ค่าPM2.5 อยู่ระหว่าง 105-182 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แผนที่จุดความร้อนจากดาวเทียมพว่าแม้จุดความร้อนในภาคเหนือของไทยจะลดลง แต่ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาว และพม่ายังพุ่งสูง โดยเฉพาะฝั่งพม่าเพิ่มสูงขึ้น และกินพื้นที่มากขึ้นอีก จนเป็นสีแดงผืนกว้าง
ส่วนข้อมูลจุดความร้อนของ วันที่ 10 เม.ย. 66 รอบเช้า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 60 จุด โดบพื้นที่อำเภอเชียงดาวมากที่สุด 10 จุดด้วยกัน รองลงมาเป็นอำเภอพร้าว และสะเมิง 6 จุดmPCSTJ.jpg
mPCYlb.jpg
mPCzGf.jpg
mPCNBa.jpg
อย่างไรก็ตามมาตรการก่อนหน้านี้ของทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะมาตรการ Work from home ที่มีการขยายต่อจากวันศุกร์ ประกาศเพิ่มวันเสาร์-อาทิตย์อีก 3 วันรวม 3 วัน ซึ่งได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาที่ตรงจุด แถมประกาศ Work from home ทับวันหยุด ทำให้เช้านี้วันเปิดทำงานไม่มีการขยาย ประกาศ Work from home เพิ่มเติมแล้ว ส่วนหนึ่งก็ใกล้วันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง และแนวโน้มจะคลี่คลายลงด้วยฝนฟ้าคะนองก็ลดลงด้วย