LFfgCQ.jpg
LFfiIS.jpg
LFfxtn.jpg
สถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือกลับมาวิกฤติ 6 จังหวัด PM2.5 พุ่งสูงอยู่ในเกณฑ์สีแดง จังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำ 6 อำเภอ เฝ้าระวังจุดความร้อนอย่างเข้มข้น เพราะจากสถิติ 3 ปีย้อนหลังพบจุดความร้อนมากที่สุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เข้าสู่เดือนมีนาคม ขณะที่เชียงใหม่ขึ้นอันดับ 3 ของโลกเมืองวิกฤติคุณภาพอากาศ
LFf5f2.jpg
LFfE51.jpg

ท้องฟ้าเหนือตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ เต็มไปด้วยฝุ่นควันสีขาวปกคลุมหนาแน่นทั่วเมือง แม้จะมีจุดความร้อนเกิดในจังหวัดเชียงใหม่เพียง 18 จุด แต่ได้รับผลกระทบจากลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดพาฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกัมพูชาและเวียดนาม เข้ามาในพื้นที่ซึ่งมีสภาพเป็นแอ่งกระทะ ประกอบกับอากาศที่ยังคงหนาวเย็น ทำให้ฝุ่นควันลอยสะสมอยู่ไม่สามารถระบายออกไปได้ ค่า PM 2.5 ที่รายงานจากกรมควบคุมมลพิษเช้านี้ 5 จุด ในจังหวัดเชียงใหม่ สูงเกินค่ามาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สีส้ม 56 – 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยกเว้นที่อำเภอฮอด พุ่งสูงขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์สีแดง 103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ข้อมูลจาก เว็บไซต์ IQAir ซึ่งจัดอันดับคุณภาพอากาศตามเมืองสำคัญของโลก ระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีมลภาวะทางอากาศสูงขึ้นเป็นอันดับ 3 ของโลก จากเมื่อวานที่อยู่ในอันดับ 10 ค่าดัชนีคุณภาพอากาศเช้านี้วัดได้ 165 AQI
LFfOHy.jpg
LFfjSD.jpg
ทั้งนี้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกอำเภอ เฝ้าระวังควบคุมจุดความร้อนอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับเรื่องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับมาตรการห้ามเผาในช่วง 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน ส่วนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตร ต้องไม่มีการเผาลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะใน 6 อำเภอ คือ อำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย ดอยเต่า เชียงดาว ฮอด และสันทราย ซึ่งจากสถิติ 3 ปีย้อนหลัง เคยพบจุดความร้อนมากที่สุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เข้าสู่เดือนมีนาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่สถานการณ์รุนแรงที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ภาพรวมคุณภาพอากาศของภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด ของกรมควบคุมมลพิษทั้ง 32 จุด ในวันนี้พบมี 6 จังหวัดที่ค่า PM2.5 พุ่งเกินมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สีแดง อยู่ระหว่าง 95 ถึง 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คือที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, อำเภอเมืองสุโขทัย, อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน, อำเภอเมืองแพร่ และอำเภอเมืองพิษณุโลก นอกจากนั้น อยู่ในเกณฑ์สีส้มเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 21 จุด ไม่เกินค่ามาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง 3 จุด สีเขียว 2 จุด โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือว่ามีคุณภาพอากาศดีที่สุดในภาคเหนือLFfQog.jpg
LFfUJW.jpg
ขณะเดียวกันเวปไซด์ iqair ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลกพบว่า จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 3 ของเมืองที่ มีวิกฤติคุณภาพอากาศของโลก ค่า PM2.5 วัดได้ 83.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศขึ้นมาอยู่ที่ 166 US AQI ส่วนอันดับ 1 เป็นของเมืองลาฮอร์ ประเทศ ปากีสถาน PM2.5 อยู่ที่ 143.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ 196 US AQI