9708b9c98ef4a13f0585c042570f881c.jpg
ตัวแทนจาก 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดยหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร่วมจัดโครงการฝ่ายค้านเพื่อประชาชนสัญจร 4 ภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังปัญหาปากท้องที่กระทบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นำทีมตัวแทน 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเพื่อชาติ และพรรคพลังปวงชนไทย เปิดเวทีอภิปรายในหัวข้อรัฐธรรมนูญและจินตนาการใหม่ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นภาคแรกของประเทศ ในกิจกรรมฝ่ายค้านเพื่อประชาชนสัญจร 4 ภาค รับฟังปัญหาที่กระทบต่อเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 6d0c97c1a4d77f9b4dac1857c4911cac.jpg
a5a6afb837f99dd14be27088641f26f4.jpg
ce0adb1576a110e847965ceac726d2ce.jpgทั้งนี้ผู้นำฝ่ายค้านได้ปาฐกถาในหัวข้อเรื่องความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งระบุว่ารัฐบาลชุดนี้มีคณะรัฐมนตรีชุดเดิม ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ร่างจากใบสั่งของผู้มีอำนาจ ออกระเบียบกฎหมายมาเพื่อทำลายสิทธิมนุษยชนของประชาชน เมื่อเวลาผ่านไปนานก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งหากเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีต้องให้สิทธิมนุษยชนเท่ากัน แต่ที่ออกมามีความเลื่อมล้ำเกิดขึ้นอย่างมาก หากไม่แก้ไขรัฐบาลอยู่ได้ แต่ประชาชนจะอยู่ได้อย่างไร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะปัจจุบันไม่มีความเป็นกลาง ซ้อนเร้นกลไกต่างๆ ที่ประชาชนไม่รับทราบ 3b8e29abb8e8d8311c4f34105c717a63.jpg
e4542b2d169120aaab40fad5564d4a9b.jpgการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องให้สมาชิกวุฒิสภาเห็นด้วย 2 ใน 3 ซึ่งทำได้ยากแต่ถ้าหากจะมีการทำประชามติใหม่ เชื่อว่าคนไทยจะเห็นด้วยกับการแก้ร่างรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน ถ้าทำประชามติใหม่มั่นใจว่าประชาชนอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญ ถ้าใช่อันเดิมอนาคตของประเทศชาติจะจะย่ำแย่ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานa029d859769cf552a2a268764ad284fd.jpg
f387967361970dea2c4a089efcc1bf54.jpg