9fc2cd583f5a5347a777e180357ecf4b.jpg
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดพื้นที่ 25 อำเภอ ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่ประชาชน
8e19562861fb8d0671c5466c5db53ca7.jpg
6d2f058333665013e639c078aa71ac60.jpg
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวถึงร้อยละ 70 แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก และแม้สถานการณ์ของโรคจะเปลี่ยนแปลงไป ความรุนแรงลดลง แต่ประชาชนก็ยังคงต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล หรือ Universal Prevention For COVID-19 และอยู่กับโควิด-19 อย่างรู้เท่าทัน หรือ Living With Covid-19
44720f2c28c00c5be55f0f8420867272.jpg
da268fccd0e43bc51a97d1f22ac1fb2d.jpg
723bb888bc472232dea933d28fff1eef.jpg
โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้คำนึงถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการควบคุมโรค ซึ่งเดิมจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวใน 5 อำเภอ คืออำเภอเมือง แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า และจอมทอง เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในการท่องเที่ยวแบบ Sand Box แต่ในขณะนี้ได้มีการขอเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวหรือพื้นที่สีฟ้าเพิ่มอีก 20 อำเภอ เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และให้คนเชียงใหม่โดยเฉพาะภาคเอกชน โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว สามารถเดินหน้าต่อไปได้32b77e6278e83013d7111fe36eea3e52.jpg
9064fc082b9b9a2222bfd7cb465a9ab9.jpg
e472508a3c2568ea6000efd56437ec26.jpg
ด้านนางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวใน 20 อำเภอที่เหลือ ได้เตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐานรับนักท่องเที่ยว ทั้ง SHA, SHA Plus, SHA Extra Plus รวมถึงมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อสามารถรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยจากโควิด-19958386c129eb9c515a2675d0798304ec.jpg
b4516bf733981a7f68bda10b706d0932.jpg
อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำภาคเอกชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องมีความสะอาด มีการฆ่าเชื้อ มีจุดคัดกรอง บริการเจลแอลกอฮอล์ และผู้ให้บริการต้องมีความปลอดภัย คือได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้คำแนะนำ ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว และรักษาสถานะจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวไว้ให้ได้ ทั้งนี้การประกาศให้ทั้ง 25 อำเภอของเชียงใหม่ เปิดรับนักท่องเที่ยวได้ ต้องรอการยืนยันเป็นเอกสารทางราชการแจ้งมาถึงเชียงใหม่ ก่อน จึงจะสามารถเปิดพื้นที่ได้ทั้งจังหวัดต่อไป