เทศบาศตำบลบ้านแหวน บรูณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการอุบัติภัยหมู่เพื่อป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์2a6db426ee4a02d136c8a137480683e4.jpgวันนี้(04 เม.ย. 62) เทศบาลตำบลบ้านแหวนจัดกิจกรรมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการอุบัติภัยหมู่ ที่บริเวณ หน้าโครงการกาดฝรั่ง เพื่อป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง โดยได้รับความรับมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน อ.หาดง และเทศบาลใกล้เคียงส่งทีมเข้าร่วมฝึกซ้อมกว่า 9 หน่วยงาน ทั้งโรงพยาบาลหางดง สภ.หางดง af6e74e6d559e2013026d5f61f84ba11.jpgซึ่งในการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุรถตู้บรรทุกนักเรียนเต็มคันรถ ชนประสานงานกับรถยนต์เก๋งที่มีหญิงสาวท้องแก่อยู่ในรถ ทำให้เกิดไฟไหม้ และมีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก8893b11b55320317523c818fabace0d3.jpgทั้งนี้ทางด้านนายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน กล่าวว่าในการฝึกซ้อมแผนพร้อมในภาวะฉุกเฉิน ก็เนื่องด้วยที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทาง เชียงใหม่-จอมทอง เป็นจำนวนมาก และมักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งเป็นประจำทุกปี 9f9c7c823a71634b44899e1021db1ade.jpgทำให้ทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสำคัญ เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น โดยการจัดซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการอุบัติภัยหมู่ในครั้งนี้เป็นการบรูณาการร่วมกันจากหลากหลายหน่วยงานขึ้นเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งเป็นการซักซ้อมงานในด้านต่าง ๆ ทั้งการแพทย์ ดับเพลิง เพื่อให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดf3703c2c3fdf1e5b19788ababb0a6285.jpgอย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านแหวน ยังวางมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเข้มข้นและจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน ทั้งสายหลักและสายรองตลอดช่วงเทศกาลนี้