1c237d3b13c8404c4812ab0901b320ca.jpg

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจำหน่ายปลีกสินค้า(ลิ้นจี่) โดยไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่
8107dac5db4a98ac5495d18d58b0c7f7.jpgซึ่งผลการตรวจสอบพบผู้ประกอบการกระทำผิดตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 จำนวน 3 ราย พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปรียบเทียบปรับ เป็นเงินรวม 1,200 บาท
127d3ffbcb52fc8aa88b97dc39df64af.jpg
Cr.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่